Блог

Психотерапия ››

Първото житейско свързване формира отношението към себе си и света

Admin
0 коментара

Свързването, изграждането нa стабилна връзка с децата е основата на психическото здраве на децата...

Социална психология ››

Почеркът - огледало на душата

Test
0 коментара

Графологията е учение за почерка като разновидност на изразителните движения, отразяващи психологическите свойства и психическите особености на състоянието на пишещия. Например силното преувеличаване дължината на линиите в сравнение с еталона се тълкува от графолозите като показател на емоционална възбуда – също както и едрият почерк...

Психология на личността ››

Извиненията и чувството за вина

Марина Стойчовска
0 коментара

Да се извиниш, да кажеш, че съжаляваш е знак за това, че считаш, че си направил грешка, волно или неволно, и с това си засегнал нечии чувства.

Социална психология ››

Сънищата - един мистичен и психологичен феномен

0 коментара

Сънищата представляват обект на интерес още от незапомнени времена...

Взаимоотношения и комуникация ››

Как да подкрепим опечален близък?

Анелиа Дудина
0 коментара

Когато има загуба на човек в живота на някого, освен че е трудно за опечаления човек да приеме събитието, за неговите близки също т а к а н е р я д к о е объркващо, неясно и те не знаят как могат да му п о м о г н а т . Ч е с т о предложената им помощ не е добре приета, често з а о п е ч а л е н и я , съдействието на околните не е уместно. Защо се получава така?...