Блог

Взаимоотношения и комуникация ››

"Четене" на мисли

Марина Стойчовска
0 коментара

Всеки ден, общувайки с различни хора в различни ситуации, ние се опитваме да „четем” мислите на отсрещния. На базата на наблюденията ни, на спомените ни, на емоциите ни, ние постоянно правим предположения за мислите и чувствата на другото лице. По време на най-разгорещен спор или най-безгрижен разговор, ние внимателно събираме „улики“ за това, което е в ума на острещния в момента.

Психотерапия ››

Разликата между социопат и психопат

Марина Стойчовска
0 коментара

Голяма част от криминалните психолози, психиатри и криминалисти използват термините „социопат“ и „психопат“ като синоними. Все пак между двете има няколко основни разлики.

Психотерапия ››

Транзакционният анализ в България

Марина Стойчовска
0 коментара

Първият курс по ТА в България се провежда през май 2011 г – курс 101 (въвеждащо ниво), на който присътстват 34 души. Курсът е организиран от Елена Николова, преподавател е Изабел Такен - PTSTA (P) - сертифициран обучител и супервайзор по ТА в областта на психотерапията.

Психотерапия ››

Основи на транзакционния анализ-III част

Марина Стойчовска
0 коментара

ТА има приложение в четири главни области:

Психотерапия ››

Основи на транзакционния анализ-II част

Марина Стойчовска
0 коментара

В центъра на обяснението на Ерик Бърн за човешките трудности е идеята за сценария. Сценарият в живота на детето се изгражда под влияние на предписания, програми и забрани, подавани от страна на родителите към детето. По-късно през живота на детето процесът става двустранен и детето също влияе върху родителите.