Блог

Социална психология ››

Почеркът - огледало на душата

0 коментара

Графологията е учение за почерка като разновидност на изразителните движения, отразяващи психологическите свойства и психическите особености на състоянието на пишещия. Например силното преувеличаване дължината на линиите в сравнение с еталона се тълкува от графолозите като показател на емоционална възбуда – също както и едрият почерк...

Психология на личността ››

Извиненията и чувството за вина

Марина Стойчовска
0 коментара

Да се извиниш, да кажеш, че съжаляваш е знак за това, че считаш, че си направил грешка, волно или неволно, и с това си засегнал нечии чувства.

Социална психология ››

Сънищата - един мистичен и психологичен феномен

0 коментара

Сънищата представляват обект на интерес още от незапомнени времена...

Взаимоотношения и комуникация ››

Как да подкрепим опечален близък?

0 коментара

Когато има загуба на човек в живота на някого, освен че е трудно за опечаления човек да приеме събитието, за неговите близки също т а к а н е р я д к о е объркващо, неясно и те не знаят как могат да му п о м о г н а т . Ч е с т о предложената им помощ не е добре приета, често з а о п е ч а л е н и я , съдействието на околните не е уместно. Защо се получава така?...

Психотерапия ››

За ниската самооценка

0 коментара

Ниска самооценка или понижено самочувствие – има различни начини, за да наричаме онова чувство, което постоянно ни кара да преживяваме себе си като недостатъчно добри, неможещи, незнаещи, непълноценни. Защо толкова много хора по света страдат от липса на здравословна доза самочувствие?