Блог

Психология на личността ››

Етапи на развитие, през които минава жената

Марина Стойчовска
0 коментара

В тази статия накратко се представят периодите, през които минава жената, като са очертани вероятните проблеми и кризисни моменти, характерни за всеки един етап. Възрастовите граници, посочени за част от периодите са ориентировъчни, а описаното не е задължително и абсолютно и би могло да се избегне от всяка жена с необходимите усилия от нейна страна и адекватна подкрепа от близките.

Наука ››

Консултирането е отговорът… Но кой е въпросът? 25 въпроса за двойки и семейства - Чарт IV

Даниел Генков
0 коментара

В последната част се представя теориите за любовта и двойките, на базата на които се изгражда и гореописаната методика.

Наука ››

Консултирането е отговорът… Но кой е въпросът? 25 въпроса за двойки и семейства - Чарт III

Даниел Генков
0 коментара

В третата част се изяснява какво следва след отговарянето на 25-те въпроса, а именно решаването на съвместни задачи.

Наука ››

Консултирането е отговорът… Но кой е въпросът? 25 въпроса за двойки и семейства - Чарт ІI

Даниел Генков
0 коментара

Във втората част се представят 25-те въпроса, за които се споменава в първата част. 25 въпроса за взаимоотношенията.

Наука ››

Консултирането е отговорът… Но кой е въпросът? 25 въпроса за двойки и семейства - Чарт І

Даниел Генков
0 коментара

Клиничният психолог Даниел Генков ни предлага превод на интересната статия на Даниел Екщайн, свързана с взаимоотношенията и проблемите на интимните двойки. Тя може да бъде полезна предимно на специалисти, но донякъде и на хора, които имат проблеми в отношенията с половинката си.