Блог

Психотерапия ››

Какво се случва в психологическия кабинет?Четвърта техника за работа с паник атаки

Марина Стойчовска
0 коментара

Когнитивният подход към тревожността се основава на теоретичните предположения на Бек и Емери, че безпокойството е емоционално състояние, свързано със заплаха. Смята се, че тревожните разстройства са резултат от начина, по който клиентите обработват информацията в ситуации, които възприемат като заплаха.

Психотерапия ››

Какво се случва в психологическия кабинет?Трета техника за работа с паник атаки(хипервентилация)

Марина Стойчовска
0 коментара

Кларк твърди, че пристъпите на паника са резултат от хипервентилация, предизвикана от погрешно тълкуване на различни телесни усещания като фатални. Т.е. когато клиентът усети дадено физиологично усещане, се плаши, в следствие на което започва да диша учестено и дълбоко(хипервентилация).

Психотерапия ››

Какво се случва в психологическия кабинет? Втора техника за работа с паник атаки-IIчаст

Марина Стойчовска
0 коментара

Jacob и Rapport описват подход за лечение на панически атаки, който се основава на парадоксални техники. Започва се с подробен поведенчески анализ на паническата атака. След това клиентите са инструктирани да се опитат да предизвикат паническа атака у дома в безопасна среда.

Психотерапия ››

Какво се случва в психологическия кабинет. Парадоксална интенция-I част

Марина Стойчовска
0 коментара

Парадоксалната интенция е техника, създадена от Виктор Франкъл, като част от неговата логотерапия. Тя представлява умишлено предизвикване и засилване на симптомите, като това води до парадоксалния ефект те да намалеят и изчезнат. Malleson (

Психотерапия ››

Какво се случва в психологическия кабинет. Първа техника за работа с паник атаки.

Марина Стойчовска
0 коментара

Първата техника за работа с паник атаки, която ще представя, се нарича „Излагане In vivo”. При нея се стимулира клиентът да се сблъска с реални ситуации, които предизвикват страх. Много са начините, по които може това да се случи. Възможно е например терапевтът да описва симптомите на паник атаката, а клиентът да слуша със затворени очи. Може тази представа да се редува с релаксиращо упражнение.