Блог

Велики психолози ››

Десет цитата от книгата на Патрик Кейсмънт "Да се учим от пациента"

Марина Стойчовска
0 коментара

Никой не може да опознае собственото си несъзнавано без помощта на друг човек. Опитния терапевт или аналитик трябва да полага усилия да запази адекватно състояние

Когнитивна психология ››

Самосбъдващо се пророчество

Марина Стойчовска
0 коментара

Напоследък все по-интензивно и сред все повече хора се прокрадва идеята, че това, което мислим и си представяме, ще ни се случи. Изглежда магически приятно, лесно и обнадеждаващо.

Велики психолози ››

Още някои експерименти на Фестингер

Марина Стойчовска
0 коментара

Лейън Фестингър и Елейн Уолстър провеждат експеримент, в който двама завършили студенти изказват мнение по даден въпрос. Слуша ги незавършил студент, който е изследвано лице, но той е в друга стая. В единия случай изследваното лице вярва, че завършилите студенти знаят, че той ги чува, така че предполага, че всичко, казано от тях може да е с цел да му се повлияе. В другия случай вярва, че те не знаят, че ги чува.

Велики психолози ››

Когнитивния дисонанс-най-значимата теория на Фестингер

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингер разработва теорията за конгитивния дисонанс на базата на събития след земестресение в Индия през 1934г. Хората, които не са пострадали, но са усетили шока от събитието, приемат последствията като по-тежки отколкото са.

Велики психолози ››

Когато предсказанието не се сбъдне-по Фестингър

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингър и неговия екип изследват феномена на повишаване на вярата в убежденията ни, когато всъщност те не се потвърждават от реалността.