Ефективна комуникация

Ефективната комуникация на работното място е от първостепенно значение за доброто организационно функциониране. Предопределя изграждането на ефективни екипи и ползотворни взаимодействия с клиенти и партньори на компанията. Основен фактор е за професионалното развитие и кариерното израстване на служителите.

Предлагаме Ви тренинг Ефективна комуникация, който ще Ви помогне да усъвършенствате знанията и уменията си да осъществявате ползотворни контакти.
 
 
Основни теми, върху които се акцентира

 • Комуникацията като процес – елементи
 • Характеристики на ефективната комуникация
 • Принципи на успешното комуникативно поведение
 • Петте ключа на успеха в общуването
 • Десет правила за добро слушане
 • Комуникативни бариери
 • Ефективна обратна връзка
 • Личностен стил на комуникация
 • Структуриране на делови разговор
 • Асертивно поведение

Резултати от тренинга

 • Ясно себеизразяване на членовете на екипа
 • Придобити умения за „активно слушане“
 • Правилно тълкуване на чуждите мимики и жестове
 • Придобити умения за разбиране причините за недоволството на клиентите
 • Повишена асертивност
 • Придобити умения за ефективно аргументиран