Конференция по психодрама 2019г.

На 08.,09.,10.11.2019г. се проведе V Национална конференция по психодрама с тема “Диалозите на психодрамата „тук и сега“-нови прочити на теория, практика и професионална етика.“

В рамките на трите дни бяха представени различни уъркшопи, семинари и лекции на интересни за всеки психотерапевт теми.

Откриването започна с кръгла маса, на която се дискутираха новите стандарти на Българското Дружество по Психодрама и Групова Терапия. Засегнати теми бяха стандартите за обучители и супервизори, подкрепата на обучаващите се психодраматисти, възможността за неспециалисти да изучават психодрама и т.н. В последния ден бяха представени резултатите от кръглата маса.

По време на конференцията бяха проведени различни семинари и уъркшопи. Представени бяха теми, свързани с дигиталната култура и влиянието й върху свързването; възможността за съчетаване на психодрама и схема терапия; изследване на интимността и личното пространство чрез психодрамата; психодрамата при работа с тийнейджъри; психодрамата при бърнаут в учителската професия и т.н.

Беше отделено специално време за работа в малки групи, в които участниците коментираха и работиха по важни въпроси. Темите на работните групи бяха свързани с теорията, практиката, етиката, визията за психодрамата тук и сега и др. В последния ден групите представиха основните идеи, мнения, решения, които излязоха в процеса на съвместната им работа.

По време на цялата конференция коментирана тема беше етиката и как тя се проявява в теорията и практиката, като имаше възможност за диалог върху Етичния кодекс на Дружеството по Психодрама и Групова Терапия.

Официален гост на конференцията беше председателят на Българсаката Асоциация по Психотерапия Марина Ангелова, която уважи метода с активното си участие и в коментарите, и в практическите уъркшопи, за което общността на психодрамата й благодари.

Присъстваха водещи обучители в метода психодрама, като други отсъстваха. Присъстващите взеха участие с изнасяне на интригуващи лекции върху иновативни свои идеи, мнения и коментари по темата за етиката, както и по други важни въпроси, които се появиха в рамките на конференцията.

Колегите, занимаващи и интересуващи се от психодрама, имаха възможност да обменят опит по между си, да се запознаят с нови специалисти в областта и да споделят своите професионални вълнения, така че в края на конферецията работната атмосфера се характеризираше с сплотеност, разбиране и диалогичност. Всички участници оцениха коференцията като смислена, важна и интересна.

Остега се коментира следващата конференция, на която ще се радваме да се срещнем отново, както и да бъдат посрещнати нови участници.