Кратък курс "Психотерапия"

На 13.05.2021г. стартира поредния курс "Психотерапия", организиран от Кабинет за психологически консултации и психотерапия "Амарна". Групата е богата на участници, професионалисти и любители, желаещи да задълбочат знанията си в областта на психотерапията.

Началото бе поставено с въвеждане в Когнитивно-поведенческа терапия. Следващия модул, към който ще се премине, е Психоанализа. 

В следващите месеци, в които ще тече курсът, ще се разгледат и Позитивна психотерапия, Хипнотерапия, Психодрама, Гещалт терапия и Арт-терапия. По време на курса се преминава през теоритечно запознаване с базова информация за всяка школа, както и през практическо отработване на конкретни психотерапевтични техники. 

Следваща група за този курс ще бъде сформирана през месец ноември.