Курс "Личностни разстройства"

 

Курсът е насочен към професионалисти и обучаващи се в сферата на психологията и хуманитарните науки, както и към хора, интересуващи се от психология и психотерапия.
Ще бъдат разгледани десет личностни разстройства.
Срещите ще са теоретично-информативни. Ще включват и практическа част.
Курсът е с продължителност 2 уикенда и половина. Всеки ден ще бъдат застъпени две личностни разстройства.
Дати:
25-26.11.2023г.
13-14.01.2024г.
10.02.2024г.
Продължителност на срещите:
от 10:00 до 16:00 часа.
Цена:
250 лв. при еднократно плащане.
300 лв. при плащане на две вноски (преди началото на курса и преди втората среща).
ВАЖНО: Нужно е предварително потвърждение за участие.
Водещ:
Марина Стойчовска-психолог и психотерапевт
Контакти:
тел: 0886 73 55 85
office@amarna-bg.com
www.amarna-bg.com
гр.София, ул. Позитано 144, вх.В, офис 2
https://www.facebook.com/events/1039640233898260/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A643303474456162%7D%7D]%22%7D