Курс "Личностови разстройства"

Курсът е насочен към професионалисти и обучаващи се в сферата на психологията и хуманитарните науки, както и към хора, интересуващи се от психология и психотерапия.
Ще бъдат разгледани десет личностови разстройства. Във всяка една среща ще се акцентира на отделно личностово разстройство.
Срещите ще са теоретично-информативни. Ще включват и практическа част.

Продължителност на срещите: 2 часа

Цена за едно посещение: 15 лв.
За студенти-10 лв.

Цената е модулна и включва 10-те посещения. Може да бъде заплатена на две вноски или наведнъж. 

Начало: 11.12.2017г от 14:00 часа

ВАЖНО: Нужно е предварително потвърждение за участие.

Водещ: Марина Стойчовска

Координати: тел: 0886 73 55 85
office@amarna-bg.com
www.amarna-bg.com

https://www.facebook.com/events/1489956091311823/