Вечери посветени на психотерапията

Център за психологически консултации и тренинги "Амарна" организира тематични вечери, посветени на практическата психотерапия. 

Срещите ще включват няколко основни компонента: 
- дискусия по зададената тема и споделен практически опит от специалист;
- възможност за задаване на въпроси от участниците в групата;
- практическа работа по предварително зададени казуси, свързани с темата на вечерта;
- обсъждане на представените казуси. 

Повече информация за темите през месец март, можете да намерите по-долу:

Границите в психотерапията
/25.10.2017г./
Какви граници са нужни за целите на психотерапевтичните срещи;
За смисълът на границите в психотерапията;
Как да поставяме на клиентите си такива по добър начин;
Реакции при опит от страна на клиента за преминаване личните граници на терапевта;
Психотерапевтичната рамка като част от процеса;
и др. 

Теми табу в психотерапевтичните срещи
/01.11.2017г./
Кои теми често са табу за клиентите в психотерапевтичните срещи;
Начини за въвеждането им по време на срещата;
Разпознаване на индивидуални теми, които са табу за клиента и работа с тях;
Смисълът на личната терапия за умението да говорим по „трудни“ теми;
Терапевтичното пространство – мястото, където в защитена среда, можем да обсъждаме всичко;
и др. 

Позицията на авторитет на психотерапевта
/08.11.2017г./
Какво е авторитетът в нашите представи;
Как се превръщаме в авторитет за нашите клиенти;
Разграничаване на авторитетна и авторитарна позиция; 
Значимост и етични норми, свързани с позицията на авторитет;
За авторитетът на нашите клиенти;
и др. 

Начини за справяне със стреса в професията
/15.11.2017г./
Източници на стрес в професията психотерапевт;
Различни начини за възприемане на стреса;
Намиране на индивидуални начини за отреагиране на стреса; 
Как би могъл да повлияе дистресът върху работата ни; 
Лична и професионална хигиена за стреса; 
и др. 

Водещи:
Марина Стойчовска /психолог и психодрама терапевт/
Анелиа Дудина /психолог и психодрама терапевт/

За контакт: 
0886735585;
0899706399;
e-mail: office@amarna-bg.com 

Важно: НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КООРДИНАТИ, тъй като местата са ограничени. 

Място на провеждане: гр. София, ул. „Позитано" 144, вх. В (откъм ул. "Царибродска"), ет. 1

Начин на провеждане: сряда вечер от 18:00 до 21:00ч.

Цена за 1 среща - 30лв. 
Цена за 2 срещи - 60лв. 
Цена за 3 срещи - 90лв. 
Цена за целия модул - 100лв.