Курс "Психотерапия"

Ако сте студенти по психология или проявявате интерес към психотерапията, имате възможност да вземете участие в обучителен курс, организиран от Център „Амарна”.

По време на него, вие ще  можете:

 

- Да се запознаете с различни психотерапевтични школи(психодрама, психодинамично интервю, когнитивно-поведенческа терапия, позитивна терапия, гещалт-терапия, хипнотерапия и арт терапия) ;

 

- Да придобиете умения за структуриране и провеждане на първоначална психологическа консултация;

 

- Да осъществявате практически упражнения, да използвате демонстрираните техники върху себе си и да ги прилагате върху колеги от групата, под супервизията на специалисти;

 

- Да разберете какви са спецификите при работа в групи – анализ на груповия процес, изготвяне на дизайн за психотерапевтични групи;

 

- Да анализирате, заедно с водещите, различни психотерапевтични случаи;

 

- Да задавате въпроси, свързани с психотерапевтичната практика, на които ще получите отговор от практикуващи в областта специалисти.

 

 След успешно приключване на стажа студентите, които имат желание, ще могат да получат сертификат.

 

 Водещи на стажа:

Марина Стойчовска /клиничен психолог и психодрама терапевт/

за контакт: 0886 73 55 85; e-mail: office@amarna-bg.com

 Анелиа Дудина /психолог и психодрама асистент/

за контакт: 0899 706 399; e-mail: anelia_dudina@abv.bg

 

Място на провеждане:

гр. София, ул. „Г.С.Раковски” 121

 

Брой посещения: 24

 

Цена:

15 лв. на посещение