• Начало
  • Събития
  • Семинар "Общуването между мъжете и жените-мисията възможна"

Семинар "Общуването между мъжете и жените-мисията възможна"

фективното общуване не означава само да се разменят подходящи думи. Добрата комуникация има много повече аспекти. Такива са умението ни, не само да слушаме, но и наистина да чуем какво казва другият. Да умеем да изразим себе си без да нараним партньора. Да се уверим, че другият ни е разбрал и че ние сме го разбрали....., както и редица други аспекти, за които ще Ви разкажем в тази група.

Групата протича под формата на интеракти...вни ролеви игри и проиграване на конкретни ситуации. Отработване на практически умения и провеждане на дискусии. Ще чуете опита на другите членове на групата и професионалната обратна връзка на специалистите.

Групата ще Ви даде възможност

- Да научите какво очакват мъжете и какво искат жените
- Да усвоите подходи как да се представите по-успешно пред противоположния пол
- Да разберете как да водите по-ефективна комуникация
- Да намерите път към своята половинка
- Да изследвате какви невербални послания изпращате


Формат на групата

Групата се състои от 6 до 12 човека, което позволява индивидуално внимание и отношение към всеки един.
Провежда се в рамките на 1 ден (8 часа).
Дата: 23.01.2010г.