Група по Психодрама

Груповата работа е форма на психологическо консултиране. Чрез групите по психодрама човек има възможност да опознае себе си и да анализира различни мисли и емоции. Да изследва свои функционални и дисфункционални поведения, реакции и взаимоотношения с околните. Посредством различни психологически методи всеки участник в групата бива подпомаган да развие характера си, да промени онези черти, които не му харесват и да изгради нови по-адаптивни знания и умения.

Основен принцип в груповата работа е Принципът за конфиденциалност

Групите по психодрама, които предлага Център Амарна, Ви дават възможност да обсъдите свой проблем, да чуете обратните връзки на останалите членове и на специалистите – психолози.

Ако искате да научите повече за метода на психодрамата – виж психодрама

Групата ще Ви даде възможност

  • Да изразявате себе си и мислите си по-свободно
  • Да бъдете по-асертивни и пластични в ежедневието си Да усвоите нови социални роли, неприсъщи за Вас
  • Да се справите с актуални за Вас дилеми
  • Да развиете Вашата спонтанност и креативност
  • Да промените черти от характера си, които не харесвате
  • Да затвърдите своите качества
  • Да развиете толерантността си


     ...........И докато всичко това се случва,
             Вие ще се забавлявате!..............


Формат на групата
   Групата се събира веднъж месечно в двудневни (съботно-неделни) семинари от 10.00ч. до 17:30ч. в продължение на 200 часа.