Снижаване нивото на стрес


Всяка професия носи определени нива на стрес. Независимо дали служителят е консултант в магазин, оператор на машина или мениджър на отдел, той е подложен ежедневно на различни стресогенни фактори.

Стресът оказва влияние върху емоционалното и физиологичното състояние на човек, което повлиява работоспособността, мотивацията и ефективността му в работния процес. Когато стресът вече е оказал своето влияние, е трудно човек сам да се справи с последствията и това му коства много повече време и усилия, което неминуемо рефлектира върху работата му.

Препоръчително е да се предприемат своевременни мерки за снижаване нивото на стрес и да се провежда периодична профилактика. По този начин служителите ще са винаги пълноценни в своята дейност и стресът няма да се отразява негативно върху здравето им.

Участието в този тренинг ще спомогне за снижаване актуалното ниво на стрес и за усвояване на умения за самостоятелно редуциране на стреса.
 
 
  Основни теми, върху които се акцентира
    :: Информация за стреса - фактори, симптоми, видове стрес
    :: Влияние на стреса върху работния процес
    :: Оценка нивата на стрес
    :: Справяне с причините за стреса
    :: Отреагиране в стресови ситуации
    :: Релаксация, когато сме под стрес
    :: Влияние на другите за намаляване на стреса
    :: Бърнаут
 
 
  Резултати от тренинга:

    :: Правилна прецените кои ситуации са стресогенни
    :: Овладяване различни модели на поведение при стрес
    :: Повишаване устойчивостта на стрес
    :: Придобити умения за автогенен тренинг
    :: Липса на пренасяне стреса от работното място в личния живот
    :: Придобити умения за  разпознаване на „емоционалното прегаряне”
 
 

  ♦ След провеждане тренинг за снижаване нивото на стреса може да се направи консултация с ръководството. Обсъждат се идеи за подобряване на работната среда с цел свеждане до минимум стресогенните фактори.