Организиране на тиймбилдинг

Тиймбилдингът представлява групова работа с цел изграждане на сплотен екип и повишаване на неговата ефективност. Той може да бъде проведен в предварително наета за целта зала или извън динамичния град на специално организирано място.

Това е метод, който се прилага под формата на динамични ролеви игри, съдържащи елементи на креативност, спонтанност, взаимната помощ в екипа, както и желанието за приключение. В основата на разработваните игри се залагат техники от психодрамата и когнитивно – поведенческата психология.

 

  Провеждането на тиймбилдинг ще спомогне да се постигне

 

- По-ефективна работа в екип -

 

- По-добра комуникация в екипа -

 

- Изграждане на умения за овладяване на гнева -

 

- Релаксация и освобождаване от стреса на работното място -

 

- По-голяма удовлетвореност от работата и колектива -

 

- Усвояване на техники за самонаблюдение -

 

- Подобряване на работоспособността -