Фирмени обучения

Фирмените обучения, които разработва и провежда Амарна – Център за психологически тренинги и консултации са ориентирани към придобиване и усъвършенстване на знания и умения с цел повишаване на професионалната компетентност и психологическата пригодност на работното място.

Някои от основните тренинг-програми, които разработва фирма Амарна ЕООД са:

Сплотяване на екип
Ефективна комуникация 
Снижаване нивото на стрес

 

Защо са необходими допълнителните професионални обучения?

Провеждането на допълнителни специализирани обучения е продиктувано от все по-разширяващото се разбиране за понятието „професионални умения”. Професионализмът не се измерва вече само със специфичните профилирани знания, но и с редица личностни умения като тези, необходими за справяне с конфликтни ситуации, адекватно отреагиране на стрес, комуникативност, инициативност и др.

 

Съдържание на обученията


При разработването на фирмени обучения ние следваме основния си принцип на работа – да предлагаме услуги с високо качество, за да постигат нашите клиенти максимално ефективни резултати. Затова ние създаваме отделни програми за всеки клиент, като се съобразяваме с конкретната заявка, потребности и очаквания.

 

Същност на обученията


В своята същност фирмените обучения се провеждат под формата на динамични и гъвкави тренинг-програми. В тях се съчетават базисни теоретични постановки, разнообразни ролеви игри, решаване на казуси, правене на анализи, провеждане на брейнсторминги и др.

 

Принципи на провеждане


Тренингите се провеждат в специално оборудвани и подредени за целта зали. При заявено от страна на клиента предпочитание, обучението може да се реализира и в посочена от него зала.

Продължителността на едно обучение е препоръчително да бъде от 14 астрономически часа, разпределени в два дни.

Обученията се провеждат в групи от 6 до 12 човека, което позволява максимална ефективност и постигане на желаните резултати.