• Начало
  • Блог
  • Десет цитата от книгата на Патрик Кейсмънт "Да се учим от пациента"
Rss feeds

Велики психолози ››

Десет цитата от книгата на Патрик Кейсмънт "Да се учим от пациента"

Марина Стойчовска
0 коментара

Никой не може да опознае собственото си несъзнавано без помощта на друг човек.

Опитния терапевт или аналитик трябва да полага усилия да запази адекватно състояние на не-знаене, ако иска да остане открит за свежото разбиране.

Факт за  несъзнаваното е, че във всяка непозната ситуация на елементите, разглеждани като познати, се реагира като на знаци.

Аналитикът може да се научи да следва с едното си око онези аспекти на пациента, за които той знае, че не знае, като в същото време насочва другото си око към онова, за което чувства, че знае. Между това знаене и не-знаене има творческо напрежение.

Няколко пациента са посочвали как за пръв път са успели да ми се доверят, когато са открили, че съм готов да се уча от тях.

Бъдещата майка също има вроден потенциал да бъде майка на бебето си-той или се реализира, или може да се възпрепятства.

Терапевтът трябва да открие как да бъде психологически близък с пациента и в същото време да е отделен-отделен, но въпреки това близък. 

Невинаги вършим онова, което учим другите да правят, но можем да научим много, ако се опитаме да го правим.

Аналитичния „добър обект“ не е някой по-добър от оригиналния обект: понякога той е този , който оцелява от третирането му като „лош обект“.

Пациентът има нужда да открие някой, който е способен да понася наистина да е в контакт с крайната степен на неговите лични трудности, без да се предава, някой който(без да е нереалистичен или да се опитва да е всемогъщ) съумява да открие начин да преведе пациента през този ужасен период.