Rss feeds

Блог

Взаимоотношения и комуникация ››

Как да преодолеем страха от говорене пред публика

Марина Стойчовска
0 коментара

Умението да говорим пред публика е особено нужно и ценено напоследък. Често то е свързано с възможността да израснем в кариерата си, да ни забележат, да намерим нови клиенти за сферата ни на дейност.

Взаимоотношения и комуникация ››

Кинетична невербална комуникация-лицева експресия

Марина Стойчовска
0 коментара

Лицата ни са най-изразителната част от нашите тела. Ако вземем снимките за пример ще видим, че в тях е заснет един „замръзнал“ момент, но все пак може да се разпознае по лицата на хората какво е настроението им.

Взаимоотношения и комуникация ››

Кинетична невербална комуникация-очен контакт

Марина Стойчовска
0 коментара

Комуникираме активно чрез очите си, предимно през контакта, който осъществяваме чрез тях . Движението на очите се причислява към кинетичната невербална комуникация, но всъщност може да се разглежда и като отделен дял, наречен окулезика, чиeто наименование идва от латинската дума за око-oculus.

Взаимоотношения и комуникация ››

Кинетична невербална комуникация-движение на главата и позиция на тялото

Марина Стойчовска
0 коментара

Кимането с глава е универсален знак за поздрав в част от културите. То се явява съкратен поклон. Също така е универсално движението на главата назад и напред за сигнализиране за отрицание. В България този тип поклащане на главата, обаче означава потвърждение.

Взаимоотношения и комуникация ››

Кинетична невербална комуникация-жестове

Марина Стойчовска
0 коментара

Думата „кинетичен“ се свързва с идеята за движение и що се отнася до невербалната комуникация, тя определя участието на ръцете, тялото, движението на лицето. По-долу ще прочетете за жестовете, движението на главата, позицията на тялото, контакта с очите и мимиките.