Rss feeds

Блог

Психология на личността ››

Осемте навика на високо популярните хора

Марина Стойчовска
0 коментара

Често се заблуждаваме, че социално успешните хора се раждат със самочувствие и безупречни умения за общуване. Но през последните 20 години голяма част от изследванията в социалните науки установяват, че това, което някога се е смятало за даденост или талант, всъщност зависи от нас. Добрите взаимоотношения, независимо дали приятелски или романтични, не падат от небето на хората, които са социално успешни. Те зависят от редица сложни, но базови социални умения. Тези умения са от решаващо значение за развитието на социално доверие и приемане. Сега е ясно, че всеки може да ги развие в себе си.

Психология на личността ››

Решение за срамежливостта

Марина Стойчовска
0 коментара

"Бях много срамежлив като дете. Всяка ситуация ме плашеше, ако изискваше взаимодействие с другите. След гимназията и в колежа станах много по-малко срамежлив. Съзнателно започнах да използвам всяко взаимодействие като упражнение за преодоляване на срамежливостта. Например търсих работа на непълен работен ден или извършвах доброволческа дейност. Винаги съм се страхувал да пея пред хората, но сега пея през цялото време. Това е голямо постижение за мен.”

Психология на личността ››

Интернет екстраверсия

Марина Стойчовска
0 коментара

"Мога да бъда всеки, когото искам да бъда в Интернет и все пак най-вече да бъда себе си, защото знам, че никога няма да се срещна с тези хора, с които разговарям и всичко може да приключи, ако се чувствам неудобно."

Психология на личността ››

Стратегии за справяне на срамежливите хора

Марина Стойчовска
0 коментара

"Опитах се да преодолея срамежливостта си като се приближавах към хората и вземах участие в разговора. След няколко секунди се успокоявах, но се появяваше проблем да поддържам разговорите."

Психология на личността ››

Как културата влияе на срамежливостта

Марина Стойчовска
0 коментара

Не е тайна, че определени технологични постижения в Интернет, електронна поща, мобилни телефони променят условията на културата, в която живеем, ускорявайки я и засилвайки нейната сложност. Този феномен се нарича хиперкултура. Хиперкултурата променя ежедневните взаимоотношения с отрицателни последствия за срамежливите хора.