• Начало
  • Блог
  • VI Национална конференция по психотерапия
Rss feeds

Психотерапия ››

VI Национална конференция по психотерапия

Марина Стойчовска
0 коментара

На 22-23.11.2014г. беше проведена VI Национална конференция по психотерапия.  Темата на тазгодишната конференция беше „Предизвикателствата на личностовата проблематика – концептуализация и терапевтични подходи”.

 

Представители на екипа на Център Амарна присъстваха на конференцията, посещавайки различни семинари. Психотерапевти от различни психотерапевтични модалности споделиха възгледите и разбиранията си за човешката личност.

 

Част от психотерапевтите, изнасящи семинари, представиха свои случаи или опита си в групова терапия.  По време на тези семинари имаше интересни дискусии, въпроси и споделяне на различни мнения.

 

Позитивните психотерапевти проведоха два интересни семинара за психосоматичната проблематика и справянето с психични кризи. Представиха идеите си структурирано, като освен основна теория, дадоха възможност на участниците да преживеят свои лични теми през методите на позитивната психотерапия.

 

Представители на неорайхиянската школа също имаха семинари. Представиха кратка история на Райх, Биоенергиен цветен тест на Бернаскони, както и упражнения, свързани с различни психотелесни функции.

 

Чрез лекция бяха представени и общи приниципи на лаканианската анализа, както и разликата между психоза и невроза според  Лакан. Присъствахме също така на семинар съчетаващ три вида техники-арттерапия, музикотерапия и play back театър.

 

Един от последните семинари представляваше група, в която всеки участник асоциираше образа на ДС с различни представи.

 

По време на конференцията бяха представени някои нови нови за България парадигми.

 

-гещалт-терапия

 

-транзакционен анализ

 

-интегративна психотерапия

 

-конна терапия при работа с деца от аутистичния спектър

 

-шахматна терапия

 

В събота беше коментиран и проектозакона за психотерапията.

 

Направи впечатление  отсъствието на семинари, представящи  когнитивно-поведенческата модалност.

 

Конференцията приключи с Годишни награди за принос към психотерапията в България, а след това и с коктейл по повод празника на психотерапевта.

 

Наградени бяха следните психотерапевти:

 

За цялостен принос: д-р Давид Йерохам

 

За въвеждане на европейските стандарти по психотерапия в България: доц. д-р Никола Атанасов

 

За проект за популяризирането на психотерапията в България: фондация „Кентавър Арт“

 

За принос в музикотерапията: Лилия Ахтарова

 

За принос в позитивната психотерапия: Иванка Бончева и д-р Арно Ремерс

 

За принос в психодрамата: Йорг Бурмайстер и Габриеле Висмен-Брун

 

За принос в краткосрочната терапия: Антон Кършутски