• Начало
  • Блог
  • Кинетична невербална комуникация-движение на главата и позиция на тялото
Rss feeds

Взаимоотношения и комуникация ››

Кинетична невербална комуникация-движение на главата и позиция на тялото

Марина Стойчовска
0 коментара

Кимането с глава  е универсален знак за поздрав в част от културите. То се явява съкратен поклон. Също така е универсално движението на главата назад и напред за сигнализиране за отрицание. В България този тип поклащане на главата, обаче означава потвърждение. 

Движението на  главата  може да изразява и интерес. Например глава, повдигната леко нагоре, обикновено показва ангажирана или неутрална позиция.  Тази позиция на главата разкрива повече врете ни, като вроден жест на подаване. Това несъзнавано показва нашето доверие към другия и засилва неговото в нас. Главата, наведена надолу, сигнализира за отрицателно или агресивно отношение( Pease & Pease, 2004).
Има четири човешки позиции на тялото: стояща, седящи, клекнала и легнала (Hargie, 2011). Всяка от тези позиции има много вариации и когато се комбинират с конкретни жестове или други невербални знаци, те могат да имат много различни значения.

В по-голямата си част нашето общуване преминава  докато стоим или седим. Една интересна стояща поза включва поставянето на ръцете върху бедрата. Така се опитваме да покажем, че сме големи и асертивни.

Ако лактите ни са насочени навън, за околните е по-трудно да минават около нас, трябва да се съобразяват с нас. Това е знак за опит за господство или готовност за действие.

 По отношение на седенето, облегнатата позиция назад показва неформалност и безразличие. Поставянето на стол с облегалката пред тялото е знак за власт (но също и известна несигурност, защото човекът защитава уязвимата предна част на тялото си). Наклонът на тялото напред показва интерес и внимание (Pease & Pease, 2004).

Източник: http://open.lib.umn.edu/communication/chapter/4-2-types-of-nonverbal-communication/