Rss feeds

Психотерапия ››

Когнитивно-поведенческа терапия

Марина Стойчовска
0 коментара

Когнитивно-поведенческата терапия се базира на идеята, че поведението ни се определя от емоциите ни, а те от своя страна от автоматичните ни мисли.

Автоматичните мисли  се появяват в значима за нас ситуация. Те минават през съзнанието ни спонтанно, без да са плод на разсъждения и анализи. Те се появяват бързо и затова се наричат автоматични-защото в отговор на някакъв стимул те се появяват веднага. Те могат да са под формата на картина. Често автоматичните мисли не са логични, не са верни, но ние сме им подвластни и действаме сякаш са истина .

Те предизвикват в нас определени емоции, а в следствие на емоциите ние действаме по определен начин или получаваме дадени телесни усещания.

Пример за триадата автоматична мисъл-емоция-действие е следната ситуация:

Преглеждаме обяви за работа и през главата ни минава: „Няма да се справя с тези позиции.“ Тази автоматична мисъл ни кара да се чувстваме отчаяни, в следствие на което се отказваме да се търсим работа.

Ситуацията, предизвикваща автоматичната мисъл е разглеждането на обявите. Автоматичната мисъл е:„Няма да се справя с тези позиции“. Емоцията е отчаяние. Поведението е прекратяване на търсенето на работа.

Автоматичните мисли са различни за всеки човек. Т.е. в гореописаната  ситуация някой може да си помисли именно, че няма да се справи. Друг човек, обаче, може да си помисли:“Тези обяви са измамни.“ и т.н.

Какви ще са автоматичните мисли  зависи от основните убеждения, които имаме. Основните убеждения са най-базисните наши вярвания за света, другите и за нас. Те се оформят още в нашето детство според начина, по който са ни възпитавали; нагласите и възприятията на нашите родители за другите и света; начина, по който са се отнасяли с нас. Възприемаме тези идеи като абсолютни истини, възприемаме ги просто като начина, по който нещата „са“. Например ако наше основно убеждение за нас самите е, че ние за нищо не ставаме, то е логично, че автоматичната ни мисъл, когато преглеждаме обяви за работа ще е: “Няма да се справя с тази работа“. Склонни сме да се съсредоточаваме предимно върху информацията, която потвърждава основните ни убеждения.

Когнитивно-поведенческата терапия цели да установи кои са автоматичните мисли и основни убеждения на клиента. След това се прилагат техники за справянето с тях, промяната им към по-реалистични такива, а от там и повлияване на емоционалното състояние и поведението. В края на терапията клиентът сам се научава да използва техниките на когнитивно-поведенческата терапия, така че може да си помага сам в бъдеще. Именно поради тази причина когнитивно-поведенческата терапия е сравнително кратка.