• Начало
  • Блог
  • Консултирането е отговорът… Но кой е въпросът? 25 въпроса за двойки и семейства - Чарт І
Rss feeds

Наука ››

Консултирането е отговорът… Но кой е въпросът? 25 въпроса за двойки и семейства - Чарт І

Даниел Генков
0 коментара

Даниел Екщайн
The Family Journal 2001

Клиничният психолог Даниел Генков ни предлага превод на интересната статия на Даниел Екщайн, свързана с взаимоотношенията и проблемите на интимните двойки. Тя може да бъде полезна предимно на специалисти, но донякъде и на хора, които имат проблеми в отношенията с половинката си. Статията е разделена в четири части, като първата е въвеждаща.
„Заглавието на тази статия е вдъхновено от няколко комични картинки от поредицата карикатури Peanuts на Чарлз Шулц. На три от тях Чарли Браун размахва плакат с надпис „Христос е отговорът.” Следващата картинка показва плакат с отговора на Снуупи - „Но какъв е въпросът?”. Декодирайки заглавието, авторът по оригинален начин отваря темата за партньорството, настройвайки умело читателя за превключване на позициите. Това пояснение чудесно въвежда в темата на статията, съчетавайки два образа от различни сфери – на възвишеното и на комичното, пораждайки пародиен ефект. С него авторът цели от една страна да накарат читателя да погледне дискутирания проблем от комичната му страна и от друга, сблъсквайки две противоположности, да покаже, че съществуват поне две гледни точки по отношение на всеки проблем. Темата, която се разглежда в цялата статия е партньорските взаимоотношения в техните различни аспекти. И именно в контекста на взаимоотношенията е необходимо човек да притежава способността да вижда другата гледна точка, да умее да приема проблема с нужното чувство за хумор, свързано с играта и играейки, да открива решението. Заглавието е своеобразна игра на думи, загатвайки, че един и същи отговор може да има различни въпроси и различните гледни точки могат да се обединят в едно решение. Творческият подход тук е съвсем на място, тъй като разрешаването на един проблем във взаимоотношенията често изисква именно да се подходи творчески към него. В архива на фамилната терапия проблемите в голямата си част се дължат на разминаване на гледните точки на участниците във връзката и тяхната неуспешна комуникация. В процеса на консултиране могат да се намерят пресечните точки на тези възгледи и комуникирайки, партньорите да намерят решението. Разрешаването на един проблем е процес, включващ формулирането му, търсенето на решения, намирането на такива и постигането на съгласие относно тях с партньора. Такива стъпки съдържа и всеки творчески акт, какъвто всъщност е разрешаването на един проблем. В процеса на консултация се изисква постоянно децентриране и центриране, дистанциране от собствената гледна точка и връщане към нея, каквито осигурява комичният поглед, внушен от заглавието.
Идеята на статията е, че често пъти семействата и двойките получават прозрение в процеса на самооценяването. Като си задават въпроси и обясняват един на друг отговорите си на серия от личностови и насочени към взаимоотношенията въпроси, те имат възможността да усетят подкрепа и съпричастност от партньора си, което да им позволи да намерят нови решения на предишни конфликтни ситуации. Първата част съдържа 25 такива въпроса. В процеса на консултиране партньорите отговарят на тях и обсъждат отговорите си индивидуално. Във втората част те отговарят на въпросите и обсъждат отговорите си заедно. Накрая, по желание, резултатите могат да се обсъдят с консултанта. Следва дискусия, в която се разглежда какво са научили един за друг партньорите и какво ги е изненадало, след което може да се направят заключения за партньорите и тяхната връзка“.