Rss feeds

Психология на личността ››

Либидни типове личности по Зигмунд Фройд

Марина Стойчовска
0 коментара

Зигмунд Фройд прави класификация на типовете личност според либидото и разполагането му в една или друга част на душевния апарат. Тези типове не съвпадат с болестна картина, а описват норма със спецификите на всеки отделен вид.


Еротичен тип
Еротиците са хора, чиито главен интерес(най-голямата част от либидото им) е посветен на любовния живот, като най-важно за тях е да бъдат обичани. Най-големият им страх е да не загубят любовта на другите, което ги прави особено зависими от обектите. Този тип се среща често в чист вариант, като варира според силата на агресията, която е характерна за него.  Присъщи са елементарните първични желания. В терминологията на Фройд може да се каже, че То е подчинило Аза  и Свръх-аза.

Натраплив тип
Доминира Свръх-аза, който е в много отявлен конфликт с Аза. Тук най-големият страх е от съвестта. Натрапливият тип е много самостоятелен и консервативен в социален аспект.

Нарцистичен тип
Свръх-Аза и То не са с особена сила, като това води до нисък праг на страха. Най-важното тук е себесъхранението и независимостта. Азът е агресивен, като влага тази агресия в готовност за дейстие. Поради тази причина Нарцистичният тип предпочита да обича, вместо да бъде обичан. Той се възприема от другите като силна личност, служеща за опора, подходяща за лидер, за да развива обществото и културата, но и да руши.


Това са трите чисти типа, които обаче се срещат по-рядко от смесените типове-еротично-натраплив, еротично-нарцистичен, нарцистично-натраплив.


Еротично-натраплив тип
Силата на То е ограничена от Свръх-Аза. Наблюдава се зависимост от новопоявяващи се обекти, но и към въздействието на родителите, които са възпитатели и образци за него.
Еротично-нарцистичен тип
Може би се среща най-често. Той съхранява в себе си противоположности, които могат взаимно да се притъпят. Нарцисизмът доминира до някъде и този тип е все пак по-скоро агресивен и активен.
Нарцистично-натраплив тип
Независим е от външни влияния, зависим е от съвестта си, енергичен и деен е. Всички тези характеристики го правят най-полезния за развитието на обществото. Азът е силен в противоборството си със Свръх-аза.

Използвана литература:
Отвъд принципа на удоволствието-Фройд,З.,изд.Наука и изкуство, София, 1992г.