Психология на личността ››

Интернет екстраверсия

Марина Стойчовска
0 коментара

"Мога да бъда всеки, когото искам да бъда в Интернет и все пак най-вече да бъда себе си, защото знам, че никога няма да се срещна с тези хора, с които разговарям и всичко може да приключи, ако се чувствам неудобно."

"Мисля, че Интернет пречи на хората да преодолеят срамежливостта си. Можете да говорите с някого, но не трябва да си взаимодействате с него. Можете да стоите в стаята си и да не се социализирате."

Друга стратегия против срамежливостта е електронната екстраверсия. Мрежата е голям социален посредник. Тя дава възможност на хората да достигнат до много други и да се присъединят към тях със собствената си скорост. И все пак Интернет взаимодействието изисква по-малко усилия от взаимодействието лице в лице, така че може да увеличи тяхното разочарование и да създаде трудности в реални ситуации, в които социалните умения са необходими, а също така се научават.

Ние знаем, че хората започват да използват Интернет като информационен канал, а след това напредват към използването му със социална цел. Може спокойно да се дава лична информация и да се говори за по-интимни теми. Опасността от електронната екстравертност е, че анонимността улеснява срамежливото представяне на себе си и заблуждава другите, нарушавайки доверието, което е основата на социалния живот.

Иронията на Световната мрежа, натъпкана с безкрайни количества информация, е, че тя може да изолира. Хората се отправят към любимите си сайтове и така укрепват собствената си тясна перспектива, което може да доведе до отчуждение, лишаване от право на глас и нетолерантност към хората, които са различни.

В допълнение общуването в Интернет подсилва една особеност на срамежливите хора, а именно да разкриват твърде бързо или твърде бавно информация за себе си. Обикновено взаимоотношенията напредват чрез разумно ускорен и реципрочен поток на саморазкриване. Но в Интернет всичко става много по-бързо. Поради компютърната анонимност, не само че се пропуска моментът на ухажване, но се премахват и бариерите пред сексуалността.

Подобно на повечето културни влияния, Интернет не е нито дявол, нито ангел. Това е социален инструмент, който работи по различни начини, в зависимост от това как се използва.

Източник: https://www.psychologytoday.com/us/articles/200001/shyness-the-new-solution?fbclid=IwAR3_ahqAXgI6Y18qxtYX65VJZf1WDCduAuo_Cm7HujVWendq2Y_Aa_x9Uzc