Rss feeds

Психология на личността ››

Осемте навика на високо популярните хора

Марина Стойчовска
0 коментара

Често се заблуждаваме, че социално успешните хора се раждат със самочувствие и безупречни умения за общуване. Но през последните 20 години голяма част от изследванията в социалните науки установяват, че това, което някога се е смятало за даденост или талант, всъщност зависи от нас. Добрите взаимоотношения, независимо дали приятелски или романтични, не падат от небето на хората, които са социално успешни. Те зависят от редица сложни, но базови социални умения. Тези умения са от решаващо значение за развитието на социално доверие и приемане. Сега е ясно, че всеки може да ги развие в себе си.


И това трябва да става. Последните изследвания показват, че наличието на социални контакти и приятели, подобрява физическото здраве. Социалните връзки влияят директно върху хормоните на стреса, които от своя страна засягат почти всяка част от нашето тяло, включително и имунната система. Те също така подобряват психичното здраве. Наличието на големи социални мрежи може да помогне за намаляване на стреса по време на криза, за облекчаване на депресивни състояния и осигуряване на емоционална подкрепа.


За щастие, никога не е твърде късно да се развият социалните умения. Изследвания, проведени от учени, занимаващи се със социални науки, с темата за общуването и срамежливостта , доказват, че най-популярните хора следват следните стъпки за социален успех:


1. Планиране на социалния живот


Невъзможно е да се усъвършенстват социалните умения, без да инвестира време в тях. Успешните хора се обграждат с други, получавайки богат набор от възможности да наблюдават различни взаимодействия и да подобряват собственото си социално поведение.


Нужно е да не се отхвърлят покани за партита и излизания. Нужно е да има самоинициатива и да се канят хорa на гости, да се планират излети с приятели и познати, с които се цели сближаване. И т.н.


2. Положителни очаквания


Несигурните хора са склонни да се свързват с другите през тревогата, чувствайки, че трябва да докажат, че са остроумни или интересни. Но самоуверените хора очакват, че други ще им реагират положително, въпреки факта, че една от най-трудните социални задачи, е присъединяването към дейност, която вече е стартирала.


3. Социално проучване


Подобно на детективите, популярните хора са висококвалифицирани в събирането на информация за социалната ситуация, като винаги сканират за важни детайли, които да насочат действията им. Те насочват вниманието си извън себе си, наблюдавайки другите и слушайки активно.


Социално успешните хора улавят специфичните емоции на хората, чувствителни са към сигналите, които показват какви са интересите на другите, дали искат да бъдат оставени сами или искат да общуват.


Добрите събеседници правят коментари, свързани с това, което им се казва и с конкретната ситуация. Свързаността на тяхната комуникация е всъщност една от най-забележителните им черти. Има по-инвазивни хора, които правят повече опити да се присъединят към другите в разговора, но не са социално успешни, защото привличат вниманието към себе си, а не намират начин да се впишат в текущата групова дейност. Те биха могли да кажат нещо, което прекъсва разговора или да контрират останалите. Също са склонни да говорят за своите чувства или да пренасочат разговора към нещо интересно само за тях самите.


"Не е нужно да бъдете интересни. Трябва да се интересувате", казва докторът по психология от Вашингтонския университет Джон Готман.


4. Деликатно влизане в разговора


Важен е моментът за присъединяване към разговора, . След като слушат и наблюдават групата, към която искат да се присъединят, социално компетентните хора търсят възможност да се включат, но знаят, че това не се случва лесно. Обикновено моментът се появява като затишие в разговора.


Имайки предвид темата на разговора, ловкият участник задава въпрос или уточнява какво е казал някой друг. Това не е моментът да се променя посоката на разговора, освен ако темата не се е изчерпала. Ако е така, тогава би било разумно да се зададе въпрос, свързан със събитията от деня. Още по-добре е, при възможност, да се каже нещо, свързано с нещата, които са се коментирали в неотдавнашната дискусия. Идеята е да се използва отворен въпрос, който позволява на другите да участват.


Д-р Бернардо Кардучи, директор на Югоизточния Изследователски Институт На Индиана казва, че хората се възхищават на този, който е готов да поеме риск и да даде тема за разговор. На ако това се прави, трябва да е сигурно, че темата е интересна за всички. Тогава групата с лекота приема този, който е задал новата тема. След като разговорът върви, е разумно да има отказ от активно участие в него и да се дадете шанс на другите. Социално агресивните хора се опитват да доминират в дискусията. Социално уверените хора знаят, че целта е да се помогне на групата да има по-добър разговор.


5. Справяне с пораженията


Факт е, че понякога всеки е отхвърлен. Случва се дори и на популярните хора. Това, което отличава социално уверените хора от останалите, е тяхната реакция на отхвърлянето.


Те не го приписват на субективни причини, като собствената си непривлекателност или неспособност да се сближават. Предполагат, че това може да се дължи на много фактори - несъвместимост, лошото настроение на някой друг, недоразумение.


Самоуверените хора стават издръжливи, използвайки обратната връзка, която получават, за да продължат напред. Проучванията показват, че когато се сблъскат с неуспех, те превръщат отрицателния отговор в противоположно предложение. Например: "Е, може ли вместо това да направим срещата следващата седмица?" Или просто се пренасочват към други хора.


И ако самите те отхвърлят желанието на някой друг да общува с тях, го правят учтиво и позитивно. Неизменно предлагат причина или алтернативна идея: „Бих искал да говоря с вас, но по-късно“.


6. Контрол над емоциите


Социалните ситуации са изключително сложни и динамични. Трябва да се обърне внимание на всички видове вербални и невербални знаци, като изражението на лицето и тона на гласа, да се интерпретира точно тяхното значение, да се реши кой е най-добрият отговор и след това този отговор да се осъществи. И всичко това в рамките на микросекунди. Никой не може да обърне внимание на всичко или да е сигурен, че правилно тълкува случващото се. Затова в социални ситуации е трудно да има контрол над собствените емоции, особено отрицателните като гняв, страх, безпокойство-емоциите, които обикновено възникват в ситуации на конфликт или несигурност.


Проучванията показват, че хората, които са най-популярни, имат твърда контрол върху емоциите си. Не че нямат негативни емоции. По-скоро те отклоняват вниманието от тревожните сигнали към положителните аспекти на ситуацията. В противен случай има прекалена реактивност към негативните емоции на другите и може да се стигне до агресия или да се оттегляне от социалните контакти.


7. Справяне с конфликтни ситуации


Тъй като конфликтите са неизбежни в общуването, справянето с тях е едно от най-критичните социални умения. Не интензивността на конфликта проваля взаимоотношенията, а начините, по които хората го разрешават. Несъгласията, ако се работи добре, могат да помогнат за взаимното опознаване, за опознаването стила на общуване на другия, за придобиване на ценна информация, за затвърждаване на връзките.


Вместо да противопоставят характер срещу характер, социално уверените хора спират ескалацията на конфликта. Те се извиняват, предлагат съвместна дейност, преговарят. А понякога просто променят темата. Това не означава, че се поддават на исканията на другите. Крайната покорност нарушава равенството, което е в основата на здравословните взаимоотношения.


Социално компетентните хора се опитват да задоволят нуждите на двете страни. Управлението на конфликта без агресия изисква слушане, аргументиране, убеждаване, възприемане перспективата на другите, контролиране на негативните емоции и разрешаване на проблемите. Учените са установили, че когато хората обясняват своята гледна точка в един спор, те по същество, правят примирителен ход. Това почти винаги дава възможност на партньорът да реагира така, че да сложи край на противопоставянето.


8. Чувство за хумор


Хуморът е ценното социално умение, което е най-бързият начин да бъдеш харесан. Хуморът работи дори и при заплашителни ситуации, защото той обезсилва негативността. Няма рецепта за развиване на чувство за хумор. Но дори и в най-мрачните си моменти, опитайте да видите по-леката страна на ситуацията.


Източник: 
https://www.psychologytoday.com/us/articles/200001/shyness-the-new-solution?fbclid=IwAR0jn4MkezDSfLMBGLNob_z-EArbCZzN6KYE2VVy1ABJBbmShBPfBv2jseg