Rss feeds

Психотерапия ››

Основи на транзакционния анализ-III част

Марина Стойчовска
0 коментара

ТА има приложение в четири главни области:

  • В психотерапията
  • В педагогиката
  • В консултирането/коучинга
  • В организациите

Като психотерапевтична дисциплина ТА се отнася се до голяма вариация от личностни разстройства, психологически проблеми и проблеми във взаимоотношенията, цели автономността на клиента и се фокусира около три главни направления:

- да анализира и разбере как се е изградила личността и как от своя страна тя е изградила своята история;

- да избере нови възможности за мислене, преживяване и действие като държи сметка за другия;

- да способства придобиване на нови нагласи.

 В педагогиката ТА е подходящ за хора, работещи в  сферата на възпитанието, социализацията, научаването, обучението в предучилищна, начална и средна училищна възраст и висшето образование, в продължаващото образование, в областта на културната, артистична и креативна дейност. Целта е:

 - разбиране на личността и нейното функциониране в контекста на възпитанието, социалната интеграция и научаването;

- продължаване на личностното и професионално съзряване едновременно в училищен и социален аспект;

- придружаване и развитие на отговорността във взаимоотношенията и групите, за хората, ангажирани в образованието.

В консултирането / коучинга ТА е подходящ за професионалисти, които практикуват в социално-психологическа и културна среда – социални услуги, здравни услуги, превенция, медиация, фасилитиране, мултикултурна дейност и хуманитаристика. Прилага се на две нива – като допълнителна практика към различни социо-културни и социално-възпитателни професии, социални, психологически, здравни, юридически и др. услуги и като първично консултиране  за работещи в частни кабинети, центрове, доброволчески организации с цел придобиване на знания и умения за оценяване, кризисна интервенция, поддръжка на качеството и професионалното развитие и др.

В полето на организациите  служи  в областта на човешките ресурси, мениджмънта, организационното развитие, като визира развитието, израстването, увеличаването на ефективността на работещите в организациите, като позволява да се разбере динамиката на една организация, ресурсите и противоречията, нейните неизползвани богатства, както и нейните проблеми.

Важна част от практиката на ТА е договорът, който определя фокуса на терапията и базата за терапевтични взаимоотношения. Клиентите в ТА решават кои конкретни убеждения, емоции и поведения да променят в себе си, за да постигнат определените от тях самите цели.

Транзакционният анализ е изключително достъпен, с бързо усещане на истинския прогрес,  има много практически приложения в ежедневния живот.

 

Източник: Материали на Оксана Хорват-Станчева