Rss feeds

Психотерапия ››

V-та национална конференция по психотерапия

Марина Стойчовска
0 коментара

На 11,12 и 13.10.2013г се проведе Пета Национална Конференция по психотерапия под надслов „Диалозите на психотерапията“. Тя беше открита с презентирането на членовете на БАП и техните председатели.
След това продължи с обсъждане на актуалния закон за психотерапия в България, според който психотерапия се извършва само в болнична обстановка. Беше съобщено, че отскоро в класификацията на професиите има и професия психотерапевт.


Психолози
2634 6001 Психолог
2634 6002 Психолог, клиничен
2634 6003 Психолог, училищен
2634 6004 Психотерапевт

По-късно конференцията продължи с три уъркшопа, които протекоха успоредно:


1.Акценти в позитивната  психотерапия, воден от  Константин Воденичаров и Боряна Чалъкова  
2.Еволюция на терапевтичния разговор, воден от Боян Страхилов и Пламен Панайотов
3.Диалога между системната психотерапия и психодрамата при работа с психосоматози, воден от д-р Даниела Тодорова-Папанчева и Георги Антонов


Членовете на нашия екип посетиха първия уърк шоп, като в него бяха разгледани основите на позитивната терапия. Уточни се, че позитивна психотерапия не се препокрива с позитивно мислене. Името на този тип терапия идва от “positum”, което означава цялостен, даден. Основната идея на позитивната терапия е, че човек притежава определени ресурси, върху които се базира терапията. Акцентът не пада върху проблема и симптома, а върху печалбата, които те носят.
По време на уъркшопа бяха представени, освен теоретични постановки, така и основни техники от позитивната психотерапия. Презентацията беше построена върху идеята техниките да се почувстват от личен опит, както и да се тестват, докато участниците са в ролята на специалисти.
Уъркшопа беше интригуващ, ясен и информативен.
Успоредно с уъркшопите бяха прочетени доклади на различни теми.
След обедната почивка беше проведена кръгла маса с модератор Весела Банова на тема Психотерапия при работа с деца в риск.
След кратка кафе пауза отново имаше избор между различни уъркшопи и една изследователска лаборатория:


1. Изследователска лаборатория- Приложна психоанализа и социална работа, воден от Весела Банова
2. Представяне и обсъждане на видеозапис на психотерапията на К. Роджърс- емпатично терапевтично интервю, водено от Росица Георгиева
3. Диалогични подхода в гещалттерапията-цикъл на контакта, воден от Ирина Кирякова и Елена Илиева
4.16те стъпки на методиката на Джей Хейли и Кло Маданес при сексуална злоупотреба в семейството, воден от Женя Георгиева
5. Юнг и Морено, воден от д-р Светлана Николова и Катерина Илиева


Нашият екип посети Представяне и обсъждане на видеозапис на психотерапията на К. Роджърс. Уърк шопа съдържаше представяне на терапевтичните идеи на К.Роджърс, съпоставяне с идеите на З.Фройд, метафори и цитати, целящи да разяснят философията на роджерианството.
Видеозаписът, който беше пуснат, представяше 30-минутно интервю на К.Роджърс с Питър Ан-жена, която публично дискутира с Роджърс притесненията си от евентуалната си бременност и асоциацията, която прави с аборт, който е преживяла. Записът беше на английски, но беше раздаден негов писмен превод.
Накрая беше направен коментар на интервюто от водещата, която лично се е срещала с Роджърс, както и от присъстващите на уърк шопа. За нас беше интересно да се сблъскаме с таланта на Роджърс и с умението му просто през емпатия да насочва хората към важните за тях теми.
Последните уъркшопи и дискусионни форуми за деня бяха следните:


1.Дискусионен форум-От социалната към терапевтичната рамка, воден от Инна Бранева
2.Дискусионен форум-Психотерапията-между клиничната практика и политиката, воден от Цветелина Йосифова
3.Активна Музикотерапия в ежедневната психологическа работа, воден от Лилия Ахтарова
4.Системно съчетание на арттерапия с психодрама и други методи, воден от Румен Георгиев


Нашият екип посети последния уърк шоп. В него Румен Георгиев с  енергия и чувство за хумор демонстрира много етапна психотерапевтична техника, включваща обмисляне и конкретизиране на даден проблем, асоциирането му с друга ситуация, рисуване, писане на сценарий, разделяне на малки групи и разиграване на сцена.
Макар че участниците в уърк шопа не се познаваха и никой не сподели своята проблемна ситуация, останалите в групата презентираха учудващо точно същността на проблемите на всеки един от участниците. Чрез представената техника може да се получи много повече информация, ако се използва в терапевтична среда, а също така е подходяща за извличане на заявка за работа. Клиентът би имал възможност да погледне от различен ъгъл на ситуацията си и да я преосмисли, а от там-да намери и решение за нея.
С това съботния ден приключи. В неделя конференцията продължи с кръгла маса на тема Психотерапията в помощ на психичния, физичния и духовния климат в българското училище с модератори Надежда Захариева и Милена Жекова.
Конференцията продължи с възможност за три уъркшопа:


1.Схема на терапия на седемте движения, воден от Мадлен Алгафари
2.Свирачът на образи, воден от Надежда Витанова
3.Проективен „Тест на приказките“-същност и употреба, воден от Елена Кръстева


Успоредно с уъркшопите течеше представяне на доклади.
Нашият екип посети уъркшопа на Мадлен Алгафари. Чрез визуална схема и представяне на доклад тя обясни същността на 5те движения, за които говори Валдо Бернаскони, след това допълни теорията му с още две движения. В края на доклада Мадлен Алгафари получи много похвали и нейни колеги от Неорайхиянската школа допълниха доклада й с допълнителни разяснения. Представители на други школи  коментираха, че подобни теории съществуват и от преди, но все пак бяха впечатлени от доклада. Той беше стегнат, ясен и конкретен, съдържаше теория, подкрепена и разяснена с примери. Макар да се отличаваше с голяма продължителност, успя да задържи вниманието на участниците в уъркшопа.
В края му беше направено кратко упражнение, в  което се включи всеки един от участниците.
Закриването приключи с кръгла маса с участието на груповите председатели на БАП.