Rss feeds

Наука ››

С какво се занимава психологът?

Марина Стойчовска
3 коментара

Един от първите въпроси, които ми задават при запознанство, е с какво се занимавам. Отговарям, че съм психолог. Последващите реакции са много интересни. Някой хора ме поглеждат подозрително, сякаш мога да им внуша нещо или да ги манипулирам брутално. Други ми се усмихват дяволито и ме питат: „И за какво си мисля сега?“ или „Сигурно веднага можеш да разгадаеш какъв човек съм“. Трети просто възклицават:“ Ауу, колко интересно“. От тези реакции съдя, че хората, които не са се занимавали с психология професионално, трудно могат да се ориентират какво правим ние психолозите и какви са компетентностите ни.
Мога да успокоя всички, които мислят, че психолозите проникват в мислите им, разбират всичките им тайни и ги манипулират. Истината е, че психолозите не са екстрасенси, не са пророци и не умеят да „проникват“ в чуждите мозъци. Трудно може да се направи точен психологически портрет на някой, ако той не желае това. Всичко, което може да се каже за даден човек, е предположение. По-точен психологически портрет може да се състави, ако се знае миналото му, как е бил роден, какви са били родителите му, как са го възпитавали, какви травми е изживял, как функционира днес и т.н.От тази гледна точка може да се каже, че без да решите, че искате да разкажете за себе си, няма как да ви се състави профил. Има множество тестове, които измерват човешката психика и характер, но за да се обхване в цялост личността на човек, е необходимо да се направят доста тестове.
По отношение на третата реакция, която споменах, да психологията е интересна. Но какво точно е интересното? С какво  точно се занимава психологията. Най-общо с човешката психика. Разбира се насоките, в които се проявява човешката психика са много, следователно и психологията се реализира в много сфери. Ето някои от тях:
-клинична психология-клиничните психолози работят най-често в екип с психиатри  в болнични заведения, като целта им е да подобрят състоянието на психично болни пациенти. Част от клиничните психолози работят като психотерапевти. Психотерапевтите сме ги виждали в много американски филми. Това са онези специалисти, при които лягаш на кушетка или стоиш на удобен стол и споделяш проблемите си. В американските филми психотерапевтите са медицински лица, но  в България не са  и нямат право да изписват лекарства. Разбира се психотерапевтът не само слуша проблемите на клиентите си, но им помага да намерят разрешение за тях и да се променят, така че да са по-щастливи и по-успешни в живота си.
-трудово-организационна психология-трудово-ораганизационните психолози работят в сферата на човешките ресурси. Те съветват как да се организира дадена структура, за да функционира най-добре. Също така водят различни обучения, свързани с работния процес  с цел повишаване на мотивацията на служителите, обучението им в по-добро управление на времето, в снижаване на стреса, лидерски умения и други теми свързани с професионалния живот на дадена личност. Консултират управлението за всички аспекти на управлението, които могат да увеличат или намалят работоспособността на персонала, от където се повишава или намалява производителността. Отговарят за добрата работна атмосфера, стабилната екипност и подходящите емоционални условия на труд. Те изслушват служителите и им съдействат да разрешат своите проблеми и затруднения на работното място. Друга дейност, чрез която се реализира трудово-организационният психолог, е подбора на персонал, който трябва да е съобразен с характеристиките, които изисква съответното работно място.
-експериментална психология-занимава се с провеждане на различни експерименти с цел доказване или отхвърляне на дадена хипотеза за човешката психика, както и с разработване на различни тестове и въпросници.
-когнитивна психология-занимава се с познавателните процеси на личността като памет, внимание, възприятие, сетивност, въображение, интелект, мисъл и т.н. Реализира се по-скоро академично.
-съдебна психология-цели да установи психичната годност на личност, към която са предявени обвинения в дадено престъпление
-социална психология-занимава се с психологията на тълпите или с функционирането на личността в социум. Анализират се масови исторически събития. Включва народопсихологията.
-педагогическа психология- реализира се в училищата чрез училищните психолози. Те имат за цел да подпомогнат психическото и емоционално израстване на децата, да съдействат за разрешаването на проблемите им, да консултират учителите за процеса на обучение.
-психологията в университетите-психологът може да се реализира и като преподавател в университет, благодарение на научна степен, която може да придобие.  
-спортна психология-занимава се с мотивацията и психическата издръжливост на спортистите и сплотеността на отборите.
-детско-юношеска психология-занимава се проблемите на децата и юношите, с деца с някакъв дефицит, и с развитието на детето като цяло.
-психолог в МВР-удостоверяват психическата годност на полицаите. Част от психолозите, работещи в структурите на МВР, са толкова популярните напоследък профайлъри.
Това са част от направленията, в които може да се реализира един психолог.  На теория често е едно, а на практика друго, така че горе описаното се отнася за това как би трябвало да функционира един психолог.  Най-вероятно съществуват и други възможности за реализация в психологията, но с тези съм запозната аз и тези съм виждала как се осъществяват на практика.

Woods
21:19 ч.

It's sopoky how clever some ppl are. Thanks!

Lettice
13:28 ч.

You got to push it-this esesntail info that is!

Randhil
22:49 ч.

That's not just logic. That's relaly sensible.