• Начало
  • Блог
  • Сънищата - един мистичен и психологичен феномен
Rss feeds

Социална психология ››

Сънищата - един мистичен и психологичен феномен

0 коментара

Сънищата представляват обект на интерес още от незапомнени времена. В миналото нашите предшественици са се отнасяли към тях като към нещо от магическо естество, като връзка с божественото, като послания, предупреждения, връзка с боговете. Тяхното тълкуване е играело важна роля в начина им на живот и е оказало влияние върху много съдби.
Днес темата за сънищата продължава да буди интерес в различни науки и области, включително и в психологията.
Разграничават се различни видове сънища, които изпълняват различни функции. Тяхното естество може да зависи и да се определя от наличието на дразнители – вътрешни и външни – който оказват влияние върху организма. Например, възможно е  наличието на определени звукови, светлинни дразнители и дори миризми да повлияе съдържанието на съня. При наличие на вътрешни дразнители като изпитване на глад или жажда, е възможно човек да сънува как яде или пие вода. Това е предпазна функция на съня, за да може тялото да остане в състояние на покой и човек да не се събуди, за да удовлетвори  тези физиологични потребности, нарушавайки непосредствено това състояние.
Съществуват и мнения, според които чрез сънищата се извършва своеобразно удовлетворяване на потребности, които са потиснати или удовлетворяването е невъзможно да се осъществи по друг начин за момента. Тази функция отново индикира за предпазващата роля на сънуването, тъй като дори и нереалното изживяване на желаното може до известна степен да доведе до намаляване на психичния дискомфорт, който човек може да изпитва. Това се отнася и до кошмарите, въпреки разпространеното мнение, че те пречат и са източник на неприятни емоционални преживявания. Фройд  е бил на мнение, че сънят е по-скоро пазител,  а не смутител на спането. Също така той нарича сънят „царски път към несъзнаваното“ и някои специалисти използват тълкуването му в своята практика.
Съществуват и т.нар. пророчески сънища. Съвсем не е рядко явлението, при което сънищата се сбъдват или предсказват и предупреждават за наличие на заболявания. Често хората се отнасят към тази функция като към магична. Възможно е обаче това да е напълно естествен феномен. Известен факт е, че хората осмислят много малка част от това, което действително възприемат. Възможно е просто това, което не знаем, че сме възприели да се проявява под някаква форма в съня като непосредствено предупреждение или да се осъществява връзка с шестото ни чувство.
Интересен е фактът, че съществува и осъзнато сънуване, при което човек е наясно с това, че сънува и дори до известна степен може да направлява развитието и съдържанието на съня. Също така е възможно човек сам да определи предварително съдържанието на сънищата си например чрез мислено разиграване на определени сценарии непосредствено преди да заспи, които се продължават и насън. Това недвусмислено говори за действителната сила на човешката мисъл.
Сънуването определено е психичен акт, съдържащ и доза мистика. Понякога чрез тълкуването на сънищата човек може да открие доста неща за себе си, както и да погледне на състоянията и преживяванията си от друг, несъзнаван до момента ъгъл. Трябва да се има предвид обаче, че най-правилно тълкува съня този, който го е сънувал.

Автор:

Надежда Коемджиева

/студент по психология/