• Начало
  • Блог
  • Социални срaвнения или защо се влияем от другите-по Фестингър
Rss feeds

Велики психолози ››

Социални срaвнения или защо се влияем от другите-по Фестингър

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингър твърди, че хората притежават естествен стремеж да оценяват собствените си мнения и способности. Според него това става като ги сравняват с тези на другите. Така те определят валидността на разбиранията си. Нечие мнение или отношение е валидно дотолкова, доколкото то е сходно с това на референтната група. 

Например, ако мислим, че е добре при възпитанието на децата си да използваме наказания, нашето убеждение в това ще зависи от мнението на групата, с която общуваме. Ако тя го подкрепи, ние също ще го затвърдим за себе си. Ако обаче, социумът вярва в друг тип възпитание, е вероятно да се откажем от първоначалното си мнение за ползата от наказанията. Или ще се опитаме да убедим останалите в правотата си. Т.е. хората предприемат действия за намаляване на несъответствията в нагласите, независимо дали чрез промяна на другите, за да ги приближат до себе си или чрез промяна на собствените нагласи, за да ги приближат до тези на другите.

При различия в нагласите натискът за комуникация е по-голям, за да бъдат в крайна сметка уеднаквени. В тези случаи общуването не е самоцел, а средство за постигане на друга цел(хомогенност на вярванията и мненията в групата). Този тип комуникация Фестингър нарича инструментална.

Също така хората предприемат действия за намаляване на несъответствията в способностите, като се опитат да подобрят своите собствени. Това стои в основата на някои видове конкурентно поведение.