Rss feeds

Психотерапия ››

Транзакционният анализ в България

Марина Стойчовска
0 коментара

Първият курс по ТА в България се провежда през май 2011 г – курс 101 (въвеждащо ниво), на който присътстват 34 души. Курсът е организиран от Елена Николова, преподавател е Изабел Такен - PTSTA (P) - сертифициран обучител и супервайзор по ТА в областта на психотерапията. Курсът се провежда според стандартите на ЕАТА и завършва с европейски признат сертификат за участие, който дава право на обучаемия да продължи обучението навсякъде в Европа. Следва още един курс 101 през ноември 2012 г. и от тези два курса се формира първата група за задълбочено и дългосрочно изучаване на ТА според стандартите на ЕАТА. Към настоящия момент има организирано дългосрочно и задълбочено обучение по ТА.

Обучението е организирано по следния начин:

Курс 101 – въвеждащ курс по ТА (един уикенд)

Курс 202 – 2 години, общо 10 модула по 14 часа обучение всеки

(Теми на някои модули: „Чувствата“, „Психологическите игри“, „Знаци на признание“, „Его състояния“, „Сценарият“, „Пренос и контрапренос“ и др.)

Курс 303 – професионална практика, 1 година, общо 5 модула по 14 часа обучение всеки

(Теми на модулите: „Договор и Его състояния“, „Игри и трансфер“, „Школата на повторното взимане на решения“ и др.)

4та година – Психопатология, диагностициране и план на терапия

По време на всеки модул се провежда групова супервизия на случаите през ТА.

В момента има два потока - един курс 202 и един 303, като периодично се провеждат и курсове 101 с цел да се осигури приемственост в обучението. На този етап обучителите са трима - Изабел Такен, Беатрис Годлювич, Франсоаз Платио - всички са сертифицирани обучители и супервайзори, само Беатрис е в областта на консултирането.

Освен задължителното за сертификация модулно обучение (курс 202 и 303) се организират допълнителни обучения:

-консултиране на родители;

-ателиета върху специфични теми (проведено „Срам и вина“, „Загуба и тъга“, „Работа с жертви на насилие“ и др);

-психотерапевтични маратони.

Има супервизия - групова и индивидуална, както и интервизия.

В началото на 2013 г. Изабел Такен направи представяне на обучението и ТА пред студенти и преподаватели в СУ със сътрудничеството на проф. Снежана Илиева.

От 2011 г. досега около 150 души са преминали през обученията по ТА, в продължаващо обучение в момента са около 40 души.

БАТА

На 16.06.2013 г. е учредена Българска Асоциация по Транзакционен Анализ (БАТА). Учредителите са Елена Николова, Изабел Такен, Сезгин Бекир и Оксана Хорват-Станчева, които са и първия Управителен Съвет.

http://batanews.org

Целите на БАТА са:

1. Да развива и популяризира знанията и практиката на транзакционния анализ в България;

2. Да се грижи за уважението на етичния кодекс и деонтологията в практиката на Транзакционен Анализ (ТА) според правилата на Международната Асоциация по Транзакционен Анализ (IATA) и Европейската Асоциация по Транзакционен Анализ (EATA);

3. Да насърчава изследователската дейност и обмена на теорията и практиката във всяка област на приложение на Транзакционния анализ;

4. Да насърчава обучението и сертифицирането в Транзакционния Анализ в съответствие с критериите, определени от EATA и в съответствие с българското законодателство;

5. Да представлява ТА пред обществеността и международните институции, работещи в областта на ТА

БАТА няма за цел да организира обучения, а да въвежда стандарти за обучение и защита на интересите на членовете и практикуващите.

За момента БАТА е приела етичния кодекс и процедурите за работа на ЕАТА, но е сформирана етична комисия, чиято цел е да се изработят оригинални етични правила и процедури.

В момента БАТА е в процес на присъединяване към ЕАТА, след което предстои кандидастване и за членство в БАП.

На 31.10.2014 г.  БАТА заедно с ЕАТА организира международно Работно ателие по ТА в София. Ателието беше част от аутрич програмата на ЕАТА за подкрепа на новите организации и популяризиране на ТА. Водещите в ателието бяха едни от най-добрите обучители по ТА в Европа, част от Изпълнителния Комитет на ЕАТА – Марко Мазети (Италия, президент на ЕАТА), Магдалена Сековска (Полша, вице-президент на ЕАТА), Оана Панеску (Румъния, генерален секретар на ЕАТА), Силви Монен (Швейцария, вице-президент на ЕАТА). Водещите бяха подготвили кратки лекции и ателиета на теми „Какво казваме, след като сме казали ЕАТА?“, „Транзакционния анализ: от нашите корени към динамика на взаимоотношенията“, „Сценарият – по-скоро ресурс, отколкото патология“. Ателието беше безплатно за желаещите да участват и беше отворено за всички, присътстваха 60 души.

Предстои да излезе и първото помагало по ТА в България -  "Голяма книга за ТА" на Лори Окс и Франс Брекар.