Rss feeds

Велики психолози ››

Когато предсказанието не се сбъдне-по Фестингър

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингър и неговия екип изследват феномена на повишаване на вярата в убежденията ни, когато всъщност те не се потвърждават от реалността. Те описват резултатите в книгата „Когато пророчеството не се сбъдне“ от 1956г. Психолозите изследват малък апокалиптичен култ, воден от Дороти Мартин, домакиня от предградията. Тя твърди, че е получила послание от „Пазителите“-висши същества от друга планета. В посланието се твърди, че ще настъпи апокалипсис на 21.12.1954г. Фестингър и колегите му се присъединяват към групата и имат възможност да наблюдават пряко участниците преди и след обявената дата. Повечето от тях напускат работа преди апокалипсиса и използват имуществото си за подгтовка за посрещането му. Когато той не настъпва, Дороти Мартин твърди, че е заради силата на доброто и светлината, които членовете на групата са разпръснали по света. Дори, когато вярванията на участниците в култа са дискредитирани, те не се отказват от тях. Напротив, затвърждават ги и те стават с по-голямо влияние за тях. С това Фестингър доказва, че реалността не е достатъчна, за да спрем да вярваме в нещо, което е важно за нас. Реалността, противоречаща на вярванията ни, дори може да ги затвърди, както се вижда от реакцията на участниците в култа.

По-късно Фестингър свързва този феномен със следващата си теория за когнитивния дисонанс.