Rss feeds

Велики психолози ››

Ефект на близостта или защо сме близки емоционално с тези, с които сме близо физически-по Фестингър

Марина Стойчовска
0 коментара

Мислим си, че ставаме приятели с някого, защото си приличаме с него, споделяме общи вкусове, разбирания и интереси. Дали наистина  е така?

Фестингър и негови колеги изследват избора на приятели сред колежаните, живеещи в семейни студентски жилища в Масачузетския Технологичен Институт. Екипът открива, че формирането на връзки зависи от физическата близост на апартаментите, в които студентите живеят, а не само от подобни вкусове или убеждения. С други думи, хората просто са склонни да се сприятеляват със съседите си.

Също така се установява, че физическото разстояние е свързано със социалните връзки. Например в двуетажна жилищна сграда хората, живеещи на долния етаж до стълбището, са физически по-близо до жителите на горния етаж, отколкото другите, които живеят на долния етаж. Жителите на долния етаж в близост до стълбите са по-склонни от съседите си от същия етаж да се сприятелят с тези, които живеят на горния етаж.

Фестингър и неговите сътрудници разглеждат тези факти като доказателство, че приятелството често се развива въз основа на пасивни контакти (напр. кратки срещи, направени в резултат на придвижване до и от дома). Тези пасивни контакти се случват по-често между хората, които са на физически по-кратко разстояние едни от други.