Събития

Семинар "Техники за работа в психологическа консултация"

В този кратък семинар ще представим две конкретни техники за работа с човешкото страдание и проблеми.

Психотерапевтична група по психодрама - личен опит

За какво си мислите, когато чуете "психодрама"? :) Думата е с гръцки произход и "psyche" в превод означава душа, а "drama" - действие. По време на групата ще използваме научно доказани методи, чрез които ще имате възможността да погледнете и да изследвате своята душа, като ние ще ви съдействаме това да се случи чрез действие.

Информативен курс за работата в групи

По време на курса ще научите за различни начини за работа в групи, а също така и ще преживеете част от тях през ролеви задачи, които сме включили в обучението.

Курс по психотерапия-вечерна група

Център "Амарна" сформира нова вечерна група - курс по психотерапия.

Как да задаваме въпроси в психологическа консултация

В рамките на две срещи ще разгледаме базови теми в психологията и психотерпията по отношение на разбирането на клиентите, изслушването им и въпросите, които могат да ни помогнат, за да им съдействаме да решат свои затруднения и да повишат себеразбирането си.