Събития

Модул Психодинамично интервю

На 29-30.09.2018г. от 11:00 до 17:00ч.

Обучителен курс "Психодрама за деца"

Психодрамата е научен психотерапевтичен метод, който е подходящ както за групова, така и за индивидуална работа. Тъй като в основата му е заложена играта, е особено подходящ за работа с деца и юноши. Чрез него те много по-лесно разкриват свои личностни характеристики, говорят за проблеми,

Семинар "Техники за работа в психологическа консултация"

В този кратък семинар ще представим две конкретни техники за работа с човешкото страдание и проблеми.

Психотерапевтична група по психодрама - личен опит

За какво си мислите, когато чуете "психодрама"? :) Думата е с гръцки произход и "psyche" в превод означава душа, а "drama" - действие. По време на групата ще използваме научно доказани методи, чрез които ще имате възможността да погледнете и да изследвате своята душа, като ние ще ви съдействаме това да се случи чрез действие.

Информативен курс за работата в групи

По време на курса ще научите за различни начини за работа в групи, а също така и ще преживеете част от тях през ролеви задачи, които сме включили в обучението.