Събития

Семинар "Общуването между мъжете и жените-мисията възможна"

Ефективното общуване не означава само да се разменят подходящи думи. Добрата комуникация има много повече аспекти. Такива са умението ни, не само да слушаме, но и наистина да чуем какво казва другият. Да умеем да изразим себе си без да нараним партньора. Да се уверим, че другият ни е разбрал и че ние сме го разбрали....., както и редица други аспекти, за които ще Ви разкажем в тази група.

Терапевтична група по психодрама

В края на месец февруари ще стартираме нова терапевтична група по психодрама. Точните дати са 26-27.02.2022г.

Група по психодрама-личен опит

През месец ноември стартираме нова група по психодрама.

Група за личен опит по Психодрама

Личен опит Всяко наше преживяване, всяка изпитана емоция са част от нашия личен опит. Личният опит е важен, защото той ни учи да не повтаряме грешките си, да затвърждаваме добрите си избори, да знаем на какво в себе си можем да разчитаме и на какво не. Затова се твърди, че възрастните хора са мъдри, защото имат богат опит, благодарение на който са научили много за живота, за себе си и за другите.

Група за личен опит по Психодрама

Личен опит Всяко наше преживяване, всяка изпитана емоция са част от нашия личен опит. Личният опит е важен, защото той ни учи да не повтаряме грешките си, да затвърждаваме добрите си избори, да знаем на какво в себе си можем да разчитаме и на какво не. Затова се твърди, че възрастните хора са мъдри, защото имат богат опит, благодарение на който са научили много за живота, за себе си и за другите.