Събития

Кратък курс "Психотерапия"

На 13.05.2021г. стартира поредния курс "Психотерапия", организиран от Кабинет за психологически консултации и психотерапия "Амарна". Групата е богата на участници, професионалисти и любители, желаещи да задълбочат знанията си в областта на психотерапията. Началото бе поставено с въвеждане в Когнитивно-поведенческа терапия. Следващия модул, към който ще се премине, е Психоанализа. В следващите месеци, в които ще тече курсът, ще се разгледат и Позитивна психотерапия, Хипнотерапия, Психодрама, Гещалт терапия и Арт-терапия.

Уебинар "Тревожност-причини и начини за преодоляване"

Предстои провеждането на безплатен уебинар на тема "Тревожност-причини и начини за преодоляване".

Терапевтична група по психодрама

Напоследък сме свидетели на времена, които ни поставят в необичайни обстоятелства-пандемия, протести, много въпроси и колебания.

Семинар "Подарък за себе си"

Направете подарък сами на себе си! Наближава краят на тази година. Както всяка година вероятно и 2019 е била богата на емоционални, необичайни, ежедневни и всякакви други преживявания. Няма как в края на един период да не се замислим за предстоящия и да не се запитаме как да го направим по-добър и успешен.

Конференция по психодрама 2019г.

На 08.,09.,10.11.2019г. се проведе V Национална конференция по психодрама с тема “Диалозите на психодрамата „тук и сега“-нови прочити на теория, практика и професионална етика.“