Събития

Стресът, напрежението и тревогата-как да се справим с тях

Често се сблъскваме със стреса, напрежението и тревогата в нашето ежедневие. Опитваме да се справим с тях, чакаме да отминат от самосебе си, за да имаме по-качествен живот. Но не винаги това е лесно и затъваме все повече в притеснението, умората и безпокойството.

Обучителен семинар "Работа със сънища"

В предстоящите осем срещи ще разгледаме няколко различни начина за работа със сънища в психологическото консултиране. Те са базирани на различни утвърдени психотерапевтични техники, използващи се в психодрамата, гещалт-терапията, психодинамичната интервенция и т.н.

Семинар "Как да задаваме въпроси в психологическа консултация"

В рамките на две срещи ще разгледаме базови теми в психологията и психотерапията по отношение на разбирането на клиентите, изслушването им и въпросите, които могат да ни помогнат, за да им съдействаме да решат свои затруднения и да повишат себеразбирането си.

Представяне на няколко техники от арт терапията

Център Амарна предлага включване в семинар „Представяне на няколко техники от арт терапията“.

Група за личен опит по Психодрама

Център за психологически тренинги и консултации „Амарна“ предлага възможност за включване в психотерапевтична група за личен опит.