Събития

Семинар "Как да задаваме въпроси в психологическа консултация"

В рамките на две срещи ще разгледаме базови теми в психологията и психотерапията по отношение на разбирането на клиентите, изслушването им и въпросите, които могат да ни помогнат, за да им съдействаме да решат свои затруднения и да повишат себеразбирането си.

Представяне на няколко техники от арт терапията

Център Амарна предлага включване в семинар „Представяне на няколко техники от арт терапията“.

Група за личен опит по Психодрама

Център за психологически тренинги и консултации „Амарна“ предлага възможност за включване в психотерапевтична група за личен опит.

Модул Психодинамично интервю

На 29-30.09.2018г. от 11:00 до 17:00ч.

Обучителен курс "Психодрама за деца"

Психодрамата е научен психотерапевтичен метод, който е подходящ както за групова, така и за индивидуална работа. Тъй като в основата му е заложена играта, е особено подходящ за работа с деца и юноши. Чрез него те много по-лесно разкриват свои личностни характеристики, говорят за проблеми,