Събития

Курс "Психотерапия"

Ако сте студенти по психология или проявявате интерес към психотерапията, имате възможност да вземете участие в обучителен курс, организиран от Център „Амарна”.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИ ПО ПСИХОЛОГИЯ!!!

Ако сте студенти по психология, бихте могли да кандидатствате за стажантско място по програмата Студентски практики към МОН. Екипът на Център Амарна предлага стаж, чрез който студентите ще придобият умения за:

Център Амарна стартира седмична група по психодрама

Да играем, да влизаме в роли и да пресъздаваме ситуации от живота ни, разказвайки ги, е естествена част от нас. Именно затова играта е в основата на психотерапевтичния метод психодрама.

Група по психодрама-личен опит

През месец ноември стартираме нова група по психодрама.