Събития

Група по психодрама

Личен опит Всяко наше преживяване, всяка изпитана емоция са част от нашия личен опит. Личният опит е важен, защото той ни учи да не повтаряме грешките си, да затвърждаваме добрите си избори, да знаем на какво в себе си можем да разчитаме и на какво не. Затова се твърди, че възрастните хора са мъдри, защото имат богат опит, благодарение на който са научили много за живота, за себе си и за другите.

Група за тийнейджъри

Ако си на възраст между 13 и 17 години... Ако искаш да запълниш времето си забавно, но и полезно... Ако имаш много въпроси, на които не можеш да намериш отговор...

Стресът, напрежението и тревогата-как да се справим с тях

Често се сблъскваме със стреса, напрежението и тревогата в нашето ежедневие. Опитваме да се справим с тях, чакаме да отминат от самосебе си, за да имаме по-качествен живот. Но не винаги това е лесно и затъваме все повече в притеснението, умората и безпокойството.

Обучителен семинар "Работа със сънища"

В предстоящите осем срещи ще разгледаме няколко различни начина за работа със сънища в психологическото консултиране. Те са базирани на различни утвърдени психотерапевтични техники, използващи се в психодрамата, гещалт-терапията, психодинамичната интервенция и т.н.

Семинар "Как да задаваме въпроси в психологическа консултация"

В рамките на две срещи ще разгледаме базови теми в психологията и психотерапията по отношение на разбирането на клиентите, изслушването им и въпросите, които могат да ни помогнат, за да им съдействаме да решат свои затруднения и да повишат себеразбирането си.