Rss feeds

Блог

Велики психолози ››

Десет цитата от книгата на Патрик Кейсмънт "Да се учим от пациента"

Марина Стойчовска
0 коментара

Никой не може да опознае собственото си несъзнавано без помощта на друг човек. Опитния терапевт или аналитик трябва да полага усилия да запази адекватно състояние

Велики психолози ››

Още някои експерименти на Фестингер

Марина Стойчовска
0 коментара

Лейън Фестингър и Елейн Уолстър провеждат експеримент, в който двама завършили студенти изказват мнение по даден въпрос. Слуша ги незавършил студент, който е изследвано лице, но той е в друга стая. В единия случай изследваното лице вярва, че завършилите студенти знаят, че той ги чува, така че предполага, че всичко, казано от тях може да е с цел да му се повлияе. В другия случай вярва, че те не знаят, че ги чува.

Велики психолози ››

Когнитивния дисонанс-най-значимата теория на Фестингер

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингер разработва теорията за конгитивния дисонанс на базата на събития след земестресение в Индия през 1934г. Хората, които не са пострадали, но са усетили шока от събитието, приемат последствията като по-тежки отколкото са.

Велики психолози ››

Когато предсказанието не се сбъдне-по Фестингър

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингър и неговия екип изследват феномена на повишаване на вярата в убежденията ни, когато всъщност те не се потвърждават от реалността.

Велики психолози ››

Социални срaвнения или защо се влияем от другите-по Фестингър

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингър твърди, че хората притежават естествен стремеж да оценяват собствените си мнения и способности. Според него това става като ги сравняват с тези на другите. Така те определят валидността на разбиранията си. Нечие мнение или отношение е валидно дотолкова, доколкото то е сходно с това на референтната група.