Rss feeds

Блог

Психотерапия ››

Какво се случва в психологическия кабинет. Първа техника за работа с паник атаки.

Марина Стойчовска
0 коментара

Първата техника за работа с паник атаки, която ще представя, се нарича „Излагане In vivo”. При нея се стимулира клиентът да се сблъска с реални ситуации, които предизвикват страх. Много са начините, по които може това да се случи. Възможно е например терапевтът да описва симптомите на паник атаката, а клиентът да слуша със затворени очи. Може тази представа да се редува с релаксиращо упражнение.

Психотерапия ››

Какво се случва в психологическия кабинет?(работа с паник атаки)

Марина Стойчовска
0 коментара

Професията на психолoга и на психотерапевта е на малко повече от сто години. Все още се развива и дообогатява. За хората, които не се занимават професиoнално с психология често е неясно какво прави един психолог и как само с думи може да помогне на някой да преодолее своите проблеми. Какво се случва в психологическия кабинет за голяма част от хората е загадка. Ето защо в следващата поредица от статии ще разкажем за един от вариантите(през когнитивно-поведенческия подход) за работа с проблем, който се случва сравнително често, а именно паник атаките.

Психотерапия ››

Видове следродилна депресия

Марина Стойчовска
0 коментара

Чували сме, че след раждането се случва майката да страда от нарушения на настроението, емоционални проблеми и затруднения. Поставяме ги под общ знаменател с термина Следрoдилна депресия. Всъщност те са класифицирани като различни нозологични единици. По-долу са описани различните видове състояния, които могат да се появят след раждане.

Психотерапия ››

Достъпно по няколко теми за психотерапията

0 коментара

В последните няколко години психотерапията все повече се установява в страната ни като професия, наука и възможност, която може да се ползва от хората. Въпреки това, досега ми с различни хора непрекъснато затвърждава факта, че все още липсва много базова информираност по темата. Ето и някои от въпросите и отговорите към тях, които вълнуват част от обществото...

Психотерапия ››

Прилики, различия и развития в теорията на Карен Хорни сравнена с психоанализата на Зигмунд Фройд

Admin
0 коментара

В статията са представени идеите на Карен Хорни във връзка с психоанализата и приноса й за нейното развитие, като се правят и сравнения с теорията на Зигмунд Фройд. Според нея всичко зависи от социалните, културните и екологичните фактори и няма нищо универсално. Тя описва образа на невротичния и на душевно здравия човек в различните му прояви. Карен Хорни развива идеята за женската психология и прави опит да докаже психическото равноправие на мъжете и жените. Тя признава съществуването и важността на „Едиповия комплекс“, но според нея той не е всеобхващащ случай.