Rss feeds

Блог

Психотерапия ››

Еротичния пренос в психотерапията-един примерен случай

Марина Стойчовска
0 коментара

Описаният по-долу пример представя как еротичният пренос може да се развие в психотерапията. Важно е да се уточни, че преносът е характерен не само за психоанализата, но и за останалите видове психотерапия, а може да се случи и в контекст, различен от този на кабинета.

Психотерапия ››

Еротичния пренос в психотерапията

Марина Стойчовска
0 коментара

Когато Фройд за първи път се сблъсква с еротичния пренос в работата си, се притеснява. Той все още не знае, че преносът може да е полезна част от лечението. Този феномен продължава да се появява в практиката ме и Фройд открива, че той е важна част от психоаналитичния процес и може да се използва, за да получат пациентите инсайт и да прогресират в лечението.

Психотерапия ››

Гранично личностно разстройство-част V

Марина Стойчовска
0 коментара

Ранди Крегър е разработила система за работа с хора с ГЛР, но също така и с техните близки. Тя се нарича Система Отвъд Обвиняването. Тази система включва пет основни стъпки. Те са следните:

Психотерапия ››

Гранично личностно разстройство-част IV

Марина Стойчовска
0 коментара

Хора с еднаква диагноза – ГЛР, могат да се държат доста различно. Специалисти се опитват да ги категоризират от години. До момента са установили следните подкатегории:

Психотерапия ››

Гранично личностно разстройство-част II

Марина Стойчовска
0 коментара

Ако вие имате близък, който страда от Гранично Личностно Разстройство (ГЛР или бордърлайн), помнете, че за да му помогнете, първо трябва да помогнете на себе си. От вашата емоционална и физическа устойчивост зависи стабилността на връзката ви.