Блог

Велики психолози ››

Още някои експерименти на Фестингер

Марина Стойчовска
0 коментара

Лейън Фестингър и Елейн Уолстър провеждат експеримент, в който двама завършили студенти изказват мнение по даден въпрос. Слуша ги незавършил студент, който е изследвано лице, но той е в друга стая. В единия случай изследваното лице вярва, че завършилите студенти знаят, че той ги чува, така че предполага, че всичко, казано от тях може да е с цел да му се повлияе. В другия случай вярва, че те не знаят, че ги чува.

Велики психолози ››

Когнитивния дисонанс-най-значимата теория на Фестингер

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингер разработва теорията за конгитивния дисонанс на базата на събития след земестресение в Индия през 1934г. Хората, които не са пострадали, но са усетили шока от събитието, приемат последствията като по-тежки отколкото са.

Велики психолози ››

Когато предсказанието не се сбъдне-по Фестингър

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингър и неговия екип изследват феномена на повишаване на вярата в убежденията ни, когато всъщност те не се потвърждават от реалността.

Велики психолози ››

Социални срaвнения или защо се влияем от другите-по Фестингър

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингър твърди, че хората притежават естествен стремеж да оценяват собствените си мнения и способности. Според него това става като ги сравняват с тези на другите. Така те определят валидността на разбиранията си. Нечие мнение или отношение е валидно дотолкова, доколкото то е сходно с това на референтната група.

Велики психолози ››

Ефект на близостта или защо сме близки емоционално с тези, с които сме близо физически-по Фестингър

Марина Стойчовска
0 коментара

Мислим си, че ставаме приятели с някого, защото си приличаме с него, споделяме общи вкусове, разбирания и интереси. Дали наистина е така?