Блог

Велики психолози ››

Когнитивния дисонанс-най-значимата теория на Фестингер

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингер разработва теорията за конгитивния дисонанс на базата на събития след земестресение в Индия през 1934г. Хората, които не са пострадали, но са усетили шока от събитието, приемат последствията като по-тежки отколкото са.

Велики психолози ››

Когато предсказанието не се сбъдне-по Фестингър

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингър и неговия екип изследват феномена на повишаване на вярата в убежденията ни, когато всъщност те не се потвърждават от реалността.

Велики психолози ››

Социални срaвнения или защо се влияем от другите-по Фестингър

Марина Стойчовска
0 коментара

Фестингър твърди, че хората притежават естествен стремеж да оценяват собствените си мнения и способности. Според него това става като ги сравняват с тези на другите. Така те определят валидността на разбиранията си. Нечие мнение или отношение е валидно дотолкова, доколкото то е сходно с това на референтната група.

Велики психолози ››

Ефект на близостта или защо сме близки емоционално с тези, с които сме близо физически-по Фестингър

Марина Стойчовска
0 коментара

Мислим си, че ставаме приятели с някого, защото си приличаме с него, споделяме общи вкусове, разбирания и интереси. Дали наистина е така?

Велики психолози ››

Лeйън Фестингър-биография и теории

Марина Стойчовска
0 коментара

Лайън Фестингър е един от най-известните социални психолози, основател на теориите за когнитивния дисонанс, социалното сравнение, ефекта на близостта.