Блог

Социална психология ››

Сънищата - един мистичен и психологичен феномен

0 коментара

Сънищата представляват обект на интерес още от незапомнени времена...

Взаимоотношения и комуникация ››

Как да подкрепим опечален близък?

Анелиа Дудина
0 коментара

Когато има загуба на човек в живота на някого, освен че е трудно за опечаления човек да приеме събитието, за неговите близки също т а к а н е р я д к о е объркващо, неясно и те не знаят как могат да му п о м о г н а т . Ч е с т о предложената им помощ не е добре приета, често з а о п е ч а л е н и я , съдействието на околните не е уместно. Защо се получава така?...

Психотерапия ››

За ниската самооценка

Анелиа Дудина
0 коментара

Ниска самооценка или понижено самочувствие – има различни начини, за да наричаме онова чувство, което постоянно ни кара да преживяваме себе си като недостатъчно добри, неможещи, незнаещи, непълноценни. Защо толкова много хора по света страдат от липса на здравословна доза самочувствие?

Психотерапия ››

Хроничната умора

Анелиа Дудина
0 коментара

Умората е механизъм за защита на физическото, умственото и духовно равновесие и нейната функция е жизнено важна за всеки един от нас. Много често обаче ние не и обръщаме особено внимание, до момент, в който тя не ни завладее изцяло и не ни позволява да вършим пълноценно ежедневните си задължения...

Психотерапия ››

Тревожните разстройства

Анелиа Дудина
0 коментара

Страхът е активен фактор за борбата срещу опасността. Ако обаче изпитваме страх, без да сме реално застрашени? Ако страховете, които се появяват у нас са ирационални или преувеличени? Такива страхове много често пречат на ежедневието ни, повлияват значително живота ни и са много изтощителни.