Блог

Психология на личността ››

Гневът и някои въпроси за него

Марина Стойчовска
0 коментара

Гневът винаги е бил част от основните емоции, главно поради ясно изразената и всеобщо разпознаваема лицева експресия(Ekman, 1999). И все пак възникват някои въпроси около автентичността на гнева. Например това, че психофизиологичните параметри на гнева са общи за други емоционални състояния, като стресът, страхът, хищническото поведение и т.н.(Scarpa et al., 2010).

Психотерапия ››

Какво се случва в психологическия кабинет?Психодинамичен подход при работа с паник атаки и тревога.

Марина Стойчовска
0 коментара

Техниките, описани в предишните публикации, са предимно от когнитивно-поведенческата терапия. Характерно за тях е, че те повлияват бързо симптомите на тревогата, но не търсят причината за нея.

Психотерапия ››

Какво се случва в психологическия кабинет?Четвърта техника за работа с паник атаки

Марина Стойчовска
0 коментара

Когнитивният подход към тревожността се основава на теоретичните предположения на Бек и Емери, че безпокойството е емоционално състояние, свързано със заплаха. Смята се, че тревожните разстройства са резултат от начина, по който клиентите обработват информацията в ситуации, които възприемат като заплаха.

Психотерапия ››

Какво се случва в психологическия кабинет?Трета техника за работа с паник атаки(хипервентилация)

Марина Стойчовска
0 коментара

Кларк твърди, че пристъпите на паника са резултат от хипервентилация, предизвикана от погрешно тълкуване на различни телесни усещания като фатални. Т.е. когато клиентът усети дадено физиологично усещане, се плаши, в следствие на което започва да диша учестено и дълбоко(хипервентилация).

Психотерапия ››

Какво се случва в психологическия кабинет? Втора техника за работа с паник атаки-IIчаст

Марина Стойчовска
0 коментара

Jacob и Rapport описват подход за лечение на панически атаки, който се основава на парадоксални техники. Започва се с подробен поведенчески анализ на паническата атака. След това клиентите са инструктирани да се опитат да предизвикат паническа атака у дома в безопасна среда.