Блог

Велики психолози ››

Психологически възгледи на Карл Роджърс-IV част

Admin
0 коментара

Техниката, с която Роджърс е особено известен, е отразяването. То е огледало за емоционалната комуникация: ако клиентът каже: “Чувствам се отвратително!”, терапевтът трябва да отрази това, като каже: “И какво, животът те смачква, така ли?”.

Велики психолози ››

Психологически възгледи на Карл Роджърс-III част

Admin
0 коментара

Процес, развитие, ставане - това е основната терминология, с която борави Роджърс. Но каква е посоката на това развитие - това е твърде важен въпрос, от отговора на който зависи цялата личностна конструкция.

Велики психолози ››

Психологически възгледи на Карл Роджърс-II част

Admin
0 коментара

Роджърс сам определя кое отличава неговия подход в сравнение с другите школи:

Велики психолози ››

Психологически възгледи на Карл Роджърс-I част

Admin
0 коментара

Карл Ренсъм Роджърс е влиятелен американски психолог и заедно с Ейбрахам Маслоу е основател на хуманистичния подход в психологията, който се появява в средата на XX век в Америка.

Трудово-организационна психология ››

Как психологията може да помогне на лидерите в организациите

Марина Стойчовска
0 коментара

Повечето хора считат, че основна роля на мениджърите е да увеличат печалбите на компаниите. Това обаче може да стане през добро управление на хората, което е реалната задача на лидера.